SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju tauriņš j
Rezultāti: 31 - 40 no 194
Meklēt vēl
32709-1
Jāņa māte zīda kleitu
Lāditê vien glabaja;
Nu apvilka mugurâ,
Jāņa bērnus gaididama.
15331-4
Vaj es savai māmiņai
Bij' tik ļauna darijuse,
Pirmo reizi tautas jāja,
Tūlin mani pavēleja.
33592-1
Kam ta meitiņa
Dzeltanìm matìm?
Šķiltera, stārasta,
Vagara meitiņa.
Steidzies, puisit,
Ta būs tava.
-Man tāda puisiša
Vis nevajaga,
Man pašai stallî
Bērs kumeliņš,
To jūdzu, to baucu,
To dancinaju.
Tam bēru auziņas
Pasijadama.-
Taisiju tiltiņu
No rožu lapàm.
Tur brauca kungi,
Tur kara vīri,
Tur mani bāliņi
Māršiņas veda,
Tur manu pūriņu
Pāri vedìs.
13345-1
Bēdz bēgdama,tautu meita,
Manu nagu neizbēgsi,
Manu nagu neizbēgsi,
Mana strauja kumeliņa.
-Lai es ar' ne meitiņa,
Ja es tevis neizbēgu.
-Lai es ar' ne puisits,
Ja es tevis nedabuju.
20577-0
Ne pašas Anniņas
Ta laba rotiņa,
Es pate redzeju,
No ciema nesa
Paguļu, paguļu
Gar sētmalàm,
Lai suņi nerej,
Lai ļaudis neredz.
34608-2
Strādaj' dienu, strādaj' nakti,
Visi darbi līdzi gāja:
Dienu taisu karotites,
Nakti putras strēbejiņus.
16820-0
Tukšu pūru neceliet
Mana brāļa klētiņâ,
Ņemat ciri, saskaldat,
Lai sildàs jaunà mārša,
Lai sildàs jaunà mārša
Ar savim bāliņim.
15799-1
Dzirdu ļaudis runajot,
Līgaviņa atsakot.
Ļaužu mēles neklausiju,
Jāju pats apraudzìt.
Garam jāju viņas sētu,
Viņa stāv uz namdurvim.
Labrītiņu, sirdspuķite,
Sniedz rociņu, dod mutites,
Sniedz rociņu, dod mutites,
Būsi mana līgaviņa?
Ši rociņu gan pasniedza,
Bet vis mutes man nedeva.
Ej tu, stalta vīzdegune,
Es jau tevis nelūgšos.
Zinu ceļu, māku jāt
Ar bēro kumeliņu.
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Kas māk meitu audzinàt.
Nāks meitiņa kà rozite,
Kà Vāczemes magonite.
Tai es došu savu klēti,
Savas klētis atslēdziņu.
Kad aiziešu, pavadìs,
Kad pārnākšu, sagaidìs.
21844-2
Kur tu ņēmi, bāleniti,
Tik lustigu līgaviņu?
-Ciemâ ņēmu, ciemâ auga
Ta lustiga mātes meita.
27677-1
Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Saules mūžu nedzīvošu;
Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju tauriņš j
Rezultāti: 31 - 40 no 194
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī