SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju pakalnu f
Rezultāti: 31 - 40 no 59
Meklēt vēl
4053-1
Kalnê kāp' raud'dams,
Lejê birst asar's;
Sveš' māt' salasè,
Zirņ' graud's dom'dam.
1004-0
Kas tie man's lab's dziesams,
Tàs divreiz pārcalè;
Kas tie tād's šņips šņaps,
Tos atdev' Līželem Līželei.
9992-0
Kad es jems, tad es ies
Pa novad' nov'dem,
Kur jūs man' neredz's,
Man' bals' nedzird's.
30654-0
Ogas, ogas, rieksti, rieksti
Mana brāļa līdumê.
Tàs odziņas, tie riekstiņi
Piekrāp dažu mātes meitu.
15062-18
Taut's man' tēv' lūdz,
Ne cep'riņ' nenoņem;
Vēl ceļês jametes,
Li pielūdz mām'liņ'.
Lūdz, tautiet, man' papriekš,
Tad lūdz tēv', mām'liņ',
Dos māmiņ',es neies,
Tu jau man' nedabus'.
21861-0
Rāmi jūdzu, rāmi braucu,
Rāmi tek kumeliš;
Rāmajam bāliņam
Pārved' rāmu līgaviņu.
13577-1
Ko tie suņ' lād'ne
Rož' dārz' maliņê?
Taut's krāp' mūs' māsiņ'
Roz's raut dārziņê.
17212-0
Vedejiņu kumeliņi
Kà pērnie siveniņi;
Kad gribè riņķê griezt,
Satupès sētmalê.
9015-0
Vaj tamdēļ Dievs norāja,
Ka ļautiņi niec'nè?
Laimiņ' ved', Dieviš cēl'
Laba vīr' kumeļâ.
15687-0
Kad es būtu zinajuse,
Kuŗu dienu tautas jāj,
Labak būtu to dieniņu
Apakš egles pasēdejse,
Lai būt' mana villainite
Egļu skuju nobiruse,
Ne kà mani balti vaigi
Asarâs nomirkuši.
«123456»
Meklēja iesūtītāju pakalnu f
Rezultāti: 31 - 40 no 59
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī