SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju smerla j
Rezultāti: 191 - 200 no 297
Meklēt vēl
13646-27
Viena pate mūs' māsina,
Mēs deviņi jaunbrāliši.
Ik rītiņa ritinaja
Pa pūram tīru rudzu.
Mana veca māmuļite,
Ej, apraugi malejiņu.
Ienāk māte raudadama,
Malejiņa vairs nevaid.
Ko, brāliši darisim?
Sedlosim kumeliņus,
Vilksim lūšu kažociņus,
Liksim cauna cepurites.
Dzīsimiesa sav' māsiņu
Simtu judžu naksniņâ.
Topam simta galiņâ,
Spēl' deviņi spēlmaniši.
Ai godigi spēlmaniši,
Ko tik grezni spēlejat?
-Tai māsinai spēlejam,
Ko vakara zagšus zaga.
-Ai, godigi spēlmaniši,
Kur mēs viņu panāksim?
-Dzenatiesa otru simtu,
Tur jūs viņu panāksit.
Topam simta galiņâ
Spēl' deviņi spēlmaniši.
Ai, godigi spēlmaniši,
Ko tik grezni spēlejat?
-Tai māsinai spēlejam,
Ko vakara zagšus zaga.
-Ai, godigi spēlmaniši,
Kur mēs viņu panāksim?
-Dzenatiesa trešo simtu,
Tur jūs viņu panāksit.
Topam simta galiņâ,
Atrodam lielu ciemu.
Iztek tautu sīvi suņi,
Iztek veca māmuļite,
Iztek veca māmuļite
Sīvus suņus dzīdinàt.
Atdzīdina sīvus suņus,
Ieved visus istabâ,
Ieved visus istabâ,
Paceļ visiem zīļu krēslus.
Ne krēlôs nesēdàm,
Uz māsinu raugamies:
Sēd māsina kà puķite
Tautu galda galinâ,
Plānâ linu kreklinâ,
Zīļotâja vaiņagâ,
Zīļotâja vaiņagâ,
Alus kanna rocinâ.
18879-8
Pārved mani dieverôs,
Kà kuplôs ozolôs,
Ne sauliti neredzeju
Pa dieveru cepurèm.
Ai, jaunais dieveriti,
Pacel savu cepuriti,
Lai es ari paredzeju,
Kur saulite ritinaja.
22338-0
Visi ļaudis tà sacija,
Ka es vīra nedabušu;
Es dabuju matroziti
Strīpainàmi biksitèm.
23122-2
Ai, mana māsiņa,
Tev laba laima:
Tu dabuji to puisiti,
Kur meitiņas dalijàs,
Kur meitiņas dalijàs
Ik vakara pieguļâ.
31705-0
Saucat, vīri, kam varite,
Man varites vairs nevaid,
Man varite palikuse
Sīvu kungu rociņâi.
20453-11
Tēv, tēv, tev ir dēli,
Ne tev tēva padomina:
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvami, tie dēlami;
Tie bij pierkti Jelgavâ
Uz parādu, nemaksati.
28456-0
Meitinas talkâi
Lūgtin lūdzu;
Kur meitu nevaid,
Nekāda talka.
15073-0
Trīs gadini jūra krāca,
Ventas ledu lauzidama;
Trīs gadini tautu dēlis
Lūdza manu māmuliti.
4598-0
Māt' puškoja savas meitas,
Dievs puškoja sērdieniti;
Mātes meitas zili mellas,
Sērdienite sudrabota.
30365-1
It netīšu es nocirtu
Sava tēva ozolinu.
No celmina bungas daru,
No zariema stebulites,
No ta paša vidukliša
Māsinàmi pūra tīni,
No tàs pašas galotnites
Bititèm namu daru.
«1617181920212223242526»
Meklēja iesūtītāju smerla j
Rezultāti: 191 - 200 no 297
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī