SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 182
Rezultāti: 111 - 120 no 243
Meklēt vēl
22169-0
Ak, tu manas baltas kājas,
Ar skujàm piebirušas;
Ak, tu manu gŗūtu mūžu,
Pie atraiša aizejam!
Atraišam gŗūta roka,
Duj laulami gredzentiņi.
29300-3
Rīta rasa, rīta migla,
Ta man laba nedarija:
Saldè manas kājas, rokas,
Miglà manu vaiņadziņu.
28097-0
Pļaujat, rudzu pļāvejiņi,
Duj kažoki mugurâ.
Nesapļāva gailim nastu,
Ne aunam kumosiņu.
13219-1
Au cù, novadnieki,
Man sudraba lakstigala!
Tà es koši padziedaju
Novadiņa galiņâ.
- Tukša muca tālu skan
Pa novadu novadiem.
26158-0
Netika tautàm
Projam iete,
Patika mūs' tēva
Salds alutiņis.
26084-0
Piesaku jauniem,
Piesaku veciem,
Piesaku, svainiti,
Tev visu vairak,
Lai manai māsiņai
Pāri nedarija.
13377-2
Dziržu tautas jau braucam,
Es uzbēgu ozolâ.
Sak' ozolis līgodamis:
Še, tautiņas, brāļu māsa!
Dieviņ dodi tev, ozol(i),
Trīs vasaras nelapot,
Trīs vasaras nelapot,
Mūžam zīles neredzêt.
26656-3
Žēlumiņu nevareju
Gar māmiņas sētu iet:
Maļ māmiņa kambarî,
Mauj gosniņas laidarâ,
Mauj gosniņas laidarâ
Vakareju ēdumiņu,
Vakareju ēdumiņu,
Vakareju dzērumiņu.
6283-2
Es uzkāpu kalniņâ,
Lejâ sviedu gredzentiņu;
Kas ķers manu gredzentiņu,
Tas būs manis arajiņis.
Lai noķēra tas puisitis,
Kam nevaida līgaviņas.
19047-0
Mūs' māsiņas panāksnieki
Kà mēreni muiženieki:
Citam bija Vācu drēbes,
Citam Vācu valodiņa;
Kam nebija Vācu drēbes,
Tam bij Vācu valodiņa.
«89101112131415161718»
Meklēja avotu 182
Rezultāti: 111 - 120 no 243
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī