SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju n. n
Rezultāti: 111 - 120 no 245
Meklēt vēl
10379-1
Ak, Dieviņi, nedod man
Kaimiņôs brūtganiņa;
Vaj es varu ik dieniņas
Balta vien izstaigàt?
19919-0
Dzēru, dzēru krodziņâ,
Padzēr' savu kumeliņu;
Ka Dieviņa klāt nebūtu,
Padzēr's būtu līgaviņu.
31115-0
Saimenieki, saimenieki,
Cita kalpa meklejiet;
Piekusušas abas rokas,
Rudzu putru plītejot.
2463-0
Ar gailiti Rìgâ braucu,
Trīs zirniši vezumâ;
Tàpat ari mājâs tiku,
Kà tie citi ceļa vīri.
27717-0
Krita priede, krita egle,
To redzeju ganidama;
Krita mana māmuliņa,
Tàs mūžam neredzeju.
12198-0
Ozols auga, liepa auga,
Viens otrâ vērdamies.
Kà jūs paši redzejat,
Ozols liepu bildinaja.
19480-6
Vecais tēvs miežus sēja
Aiz kalniņa lejiņâ;
Apinitis gudris vīrs,
Kokâ kāpa raudzities.
5791-7
Sila malu tecedama,
Rokâ nešu vainadziņu,
Lai tie mani neredzetu,
Sila zemes arajiņi.
6597-1
Tautu dēls viltinieks
Vīla mani klātgulèt,
Solij' zelta gredzentiņu,
Solij' zīda nezdodziņu.
Es negribu gredzentiņu,
Ne to zīda nezdodziņu.
14124-0
Slauk', māsiņa, istabiņu,
Izslauk' tīru pasoliti:
Tautas gāja istabâ,
Pasavēra pasolê.
«89101112131415161718»
Meklēja iesūtītāju n. n
Rezultāti: 111 - 120 no 245
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī