SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu vatrāne
Rezultāti: 101 - 110 no 116
Meklēt vēl
26541-6
Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa klētsdurvim,
Strazdiņš sēd galiņâ,
Laktigala pazarôs.
Strazdiņš saka dziedadams:
Kas tur brauc mirdzedams?
Ta māsiņa sērstu brauca,
Kas aiz Prūšu robežàm.
Pie vārtiem dabraukuse,
Sauc bāliņus vārtu celt.
Viens bāliņš vārtus cēla,
Otris jūdza kumeliņu,
Pie durvim dagājuse,
Sauc māsiņu durvu vērt.
Viena māsa durvis vēra,
Otra ņēma villainiti;
Pate veca māmuliņa
Krēslu nesa istabâ,
Vienu roku krēslu nesa,
Otru slauka asariņas:
Mans daiļais auklejums,
Tavu tāļu aiziešanu!
1175-0
Es iesāku mazs bērniņš
Tumšu nakti ceļu iet.
Šķir, Dieviņ, ceļu man,
Ārdi manu valodiņ'.
13566-0
Tumšu nakti tautu bēgu,
Kalnâ kūru uguntiņu,
Pie vārtiemi vien pasaucu
Mīļakaju bāleliņu.
15627-2
Pieci gadi ganôs gāju,
Pelnij' pieci kažociņi;
Divi sedzu, divi klāju,
Piekto liku pagalvî.
13204-0
Es ar lepnu nerunaju,
Par bagatu nebēdaju;
Man pašam bagatiba,
Sava lepna dzīvošana.
20796-1
Arajs ara tīrumâ,
Snauda arkla galiņâ.
Ar līkumu garam gāju,
Es tam kaunu nedariju.
17617-0
Skuju dēļ lakstigala
Nedziedaja eglajâ;
Māršu dēļ māsacite
Nedzīvoja bāliņôs.
197-0
Aizmirsàs man dziesmiņas,
Grūtu mūžu dzīvojot;
Dod, Dieviņ, vieglu mūžu,
Pa vienai atgādašu (atminešu).
3034-1
Ne sunuša es nespēru,
Ne uguns pagalites:
I sunits Dieva laists,
I uguns pagalite.
20383-0
Vai, vai, tu NN,
Tavu lielu netikumu:
Caur cepuri mati auga,
Svārkiem vīles nopuvušas.
«789101112»
Meklēja pagastu vatrāne
Rezultāti: 101 - 110 no 116
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī