SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 158
Rezultāti: 101 - 110 no 281
Meklēt vēl
24943-0
Guli, guli, Madaliņa,
Apakš Jāņa kažociņa;
Celies pate neceļama,
Lāp' kažoku neliekama.
30353-0
Man bij tāda Torku bite
Kà mērena gotenite;
Ar vindiņu vien vindaju
No ozola medutinu.
33463-0
Puiši, sliņķi, negulat,
Eit', raugati zirgu stalli:
Ķekatinas ielaidušas
Stallî bērus kumelinus.
Meitas, sliņķes, negulat,
Eit', raugati aitu stalli:
Ķekatinas ielaidušas
Stallî baltas avitinas.
Sievas, sliņķes, negulat,
Eit' raugati govu stalli:
Ķekatinas ielaidušas
Stallî raibas raibulinas.
4718-0
Kas redzeja vītolam
Baltus ziedus noziedam?
Kas redzeja sērdieniti
Netikušu uzaugam?
20462-0
Ko tie kraukļi kraucinaja,
Ko žagatas žadzinaja?
Jauna puiša cepurite
Eglienâi sapuvuse.
24971-0
Juritis ievīla
Ilziti klētê
Ar sieru, ar medu,
Ar mīļiem vārdiem.
Ilzite klētê
Gauži raudaja.
Dreijata, veijata
Juriša gulta;
Skujaini, rozaini
Ilzites palgi.
Ko saka zvierbulis,
Pa jumtu lēkdams?
Te gulès Juritis
Ar savu Ilziti.
2221-1
Dil, dil, buciņ, ku' liki radzinus?
-Iedevu Krievam izkapti kalt.
Kam tàs izkaptes tev vajadzeja?
-Izkaptes vajadzeja sieninu pļaut.
Kam ta sienina tev vajadzeja?
-Sienina vajadzeja gosninàm dot.
Kam to gosninu tev vajadzeja?
-Gosninu vajadzeja pieninu slaukt.
Kam ta pienina tev vajadzeja?
-Pienina vajadzeja bērniem dot.
Kam to bērnu tev vajadzeja?
-Bērnu vajadzeja cūcinu ganīt.
Kam to cūcinu tev vajadzeja?
-Cūcinu vajadzeja kalninu rakt.
Kam ta kalnina tev vajadzeja?
-Kalnina vajadzeja miezisu sēt.
Kam to miezišu tev vajadzeja?
-Miezišu vajadzeja alutinu brūvet.
Kam ta alutina tev vajadzeja?
-Alutina vajadzeja brāļiem dzert.
Kam to brāļu tev vajadzeja?
-Brāļu vajadzeja kaŗâ raidit.
Ko tie brāļi tev pārnesa,
No ta kara pārnākdami?
-Viens pārnesa kniepadatu,
Otris zelta gredzentinu.
Kur palika kniepadata?
-To iedūra liepu celmâ.
Kur palika liepu celms?
-Tas nodega zilôs dūmôs.
Kur palika zili dūmi?
Tie uzkâpa debesīs.
32160-13
Tumšis bija, gaišis tapa,
Vaj uzlēca mēnestinis?
Vaj tie mani jaunbrāliši
Krievu zemi dedzinaja,
Krievu zemi dedzinaja,
Krievu naudas gribedami?
Tie negriba Krievu naudas,
Tie grib savu tēvu zemi,
Tie grib savu tēvu zemi,
Tēva bērus kumeliņus.
21151-0
Cik liksi, Jāniti,
Mitosim lopus!
Tev stulbs ērzelis,
Man mella ķēve.
21719-10
Tautu meita, dusmu pūce,
Gaŗus matus audzinaja.
Būs manami brālišam
Gar rociņu vicinàt.
«7891011121314151617»
Meklēja avotu 158
Rezultāti: 101 - 110 no 281
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī