SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu pociems
Rezultāti: 11 - 20 no 47
Meklēt vēl
13250-51
Trīs priedites lejiņâi,
Visas trīs vien' garumu;
Vienu cirtu, otra lūza,
Trešà līdzi locijàs.
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīsas vien' dailumu;
Vienu ņēmu, otra nāca,
Trešà līdzi taisijàs.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura līdzi taisijàs;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Meitas bēdu nomirišu.
Kur jūs mani racisiet,
Kad es miršu bēdiņâs?
Rociet rožu dārziņâi
Apakš rožu saknitèm.
Tur uzauga kupla roze
Mana zārka galiņâ.
Šādi, tādi garam jāja,
Zaru lauzti nedrīksteja;
Piejāj' trīsi Dieva dēli,
Tie nolauza galoksniti,
Tie nolauza galoksniti,
Aiznes' Māras baznicâ.
Sak' Māriņa raudadama:
Ta nebija īsta roze,
Ta bij puiša dvēselite,
Meitas bēdu nomiruse.
12398-4
Puisišam tāda daba,
Kà rudeni āzišam,
Kuru meitu ieraudzija:
Ši bij mana, ta bij mana!
35788-3
Cūka, cūka, ne vedekle,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ne ta prata krēslu celti,
Ne noņemti villaniti;
Iet garam šņaukadama,
Tà kà cūka bezdedama.
12419-4
Trīs priedites kalnâ auga,
Visas trīs smukas, daiļas.
Vienu cirta, otra lūza,
Trešà līdzi locijàs.
Māmiņai trijas meitas,
Visas trijas smukas, daiļas.
Vienu veda, otra nāca,
Trešà līdzi taisijàs.
Viena bija tieva, gara,
Otra bija zema, resna,
Trešà bija tumšu ģīmi.
Vāciešam tieva, gara,
Zemniekam zema, resna,
Čiganam tumšu ģīmi.
Vāciešam bij naudas zutis,
Zemniekam daiļš kumeļš,
Čiganam ādas pipka.
Vāciets savu dancinaja,
Zemnieks savu strādinaja,
Čigans savu izpipkaja.
28173-0
Vis' araji tīrumâ,
Man' araja vien nevaid;
Vaj nelaime atjūgusi
Man' araja kumeliņu?
31948-0
Brāliti, brāliti,
Netec kājàm,
Zirgs tev stallî
Kaltàm kājàm,
Zobins klētî
Sidraba siksnàm.
13777-1
Pa pāram(i) oši auga,
Pa pāram(i) ozoliņi;
Pa pāram(i) jauni ļaudis
Uz nākošu rudentiņu.
12249-0
Puisišam tāda daba,
Kà rudeni āzišam,
Kuru meitu ieraudzija:
Ši ir mana, ta ir mana!
13614-2
Krauklits sēž ozolâ,
Zelta spēles rociņâ.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Par puriem, par mežiem,
Par smalkiem krūmiņiem,
Tur aizveda mūs' māsiņu
Uz bagatu Vāczemiti.
Bagatâi Vāczemê
No niedrèm klēti cērt,
No niedrèm klēti cērt,
Pāvu spalvu jumtu jum,
Pāvu spalvu jumtu jum,
Magoņ' koka gultu taisa,
Dūju spalvu spilveniņš,
Dreļļôs austi paladziņi.
Tur guleja mūs' māsiņa
Kà sarkana brūklenite;
Tautiets tai piegulàs,
Balts kà putu gabaliņš.
25118-1
Ikkurš savu, ikkurš savu
Ik vakarus čučinaja;
Man nav savas, man nav savas,
Es apķēru salmu kūli.
«12345»
Meklēja pagastu pociems
Rezultāti: 11 - 20 no 47
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī