SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 335
Rezultāti: 11 - 20 no 541
Meklēt vēl
5656-0
Ko līdz puisim brūni svārki,
Kad nav laba tikumiņa,
Kad piedzēris krīt dubļôs,
Brammè savu kumeliņu.
4993-0
Es raudaju, es tekaju,
Man izgaisa māmuliņa.
Raudadama, tekadama,
Ieteceju niedrajâ.
Tur atradu niedrajâ
Trīs sudraba avotiņus.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ sirmi kumeliņi;
Pie trešà avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas saka:Kur tu teci?
Trešà klāti aicinaja.
- Meitiņ, tava māmuliņa
Guļ zem zaļo veleniņu,
Guļ zem zaļo veleniņu,
Saules mātes aplokâ.-
Es saulitei pavaicaju,
Ko dar' mana māmuliņa.
- Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida tevis aizejot.
29179-0
Mīļa Māŗa govis skaita,
Vītolâi sēdedama.
Dod, Māriņa, man gosniņu,
Kas no simta atlikàs.
2833-0
Zinu, zinu, kas tur gaida
Aiz upites pakalnê:
Sarkanajas lasitajas,
Neskaitamas zemenites.
695-0
Tautu dēla maltuvite
Augsta kalna galiņâ;
Tur dziedaja mūs' māsiņa
Kà zīlite zariņâ.
4828-0
Peldi, peldi, meldu zāle,
Dziļajâ ūdenî;
Tà peldeja bārenite
Pa tàm ļaužu valodàm.
8210-2
Smalki malu, bīdeleju
Bāliņam ceļa maizi,
Lai tas mani nenicina,
Kuŗu krogu dabraukdams.
14086-1
Aķīlai meitiņai
Dzīvot ceļa maliņâ,
Istabâ balts galdiņš,
Laukâ tīrs pagalmiņš.
15718-0
Tautu meita, tautu meita,
Slauki tīru istabiņu!
Apakš galdu pagaldêju
Trīs sudraba droztališi.
5747-0
Sudrabiņa man nebija,
Zeltis man nepieder,
Pieder baltas vilnainites
Pie smuidrà augumiņa.
«1234567891011»
Meklēja avotu 335
Rezultāti: 11 - 20 no 541
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī