SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju spāre f
Rezultāti: 11 - 20 no 82
Meklēt vēl
1132-0
Mīļa Māŗa dusmojàs
Uz jaunàmi sieviņàm:
Atraduse sievu ziedus
Kumeliņu pēdiņâ.
9414-0
Brauc, brāliti, braukuliti,
Nebrauc tautu sētiņâ;
Tu aizbrauksi, tu pateiksi,
Ka māsiņa malejiņa.
5152-1
Ielīgoja vējš, nolauza
Purâ bērza galotniti;
Iemīleju es, paņēmu
To nabaga sērdieniti.
21356-1
To priediti skaliem cirtu,
Kam sarkana galoknite;
To meitiņu brāļam vedu,
Kam sarkani vaigu gali.
27-7
Man dziesmiņu trīs pūriņi
Brāļ' apeņu dārziņâ;
Kad aiziešu tautiņâs,
Pa vienai izdziedašu.
17723-1
Rit', akmeni, manâ vietâ
Pie ta grīņa tēva dēla!
Akmenimi cieta sirds,
Tam nerit asariņas.
2520-3
Zīle žube raušus cepa,
Lepnus viesus gaididama:
Atjāj zaķis sarkanbārdis
Sila segli mugurâ.
22180-4
Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Tà raud daža mātes meita,
Div' mūžiņus dzīvodama.
12155-0
Ņem, brāliti, pats māsiņu,
Kad ražena uzauguse;
Ņems tautiņas, tev būs žēl,
Kad raženu niecinàs.
29756-10
Nesienati, jauni puiši,
Pie ozola kumeliņu,
Sien pie kupla vītoliņa,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai dzird meitu māmuļite.
«12345678»
Meklēja iesūtītāju spāre f
Rezultāti: 11 - 20 no 82
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī