SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju s. jānis
Rezultāti: 11 - 20 no 25
Meklēt vēl
30718-0
Div' svecites jūrâ dega,
Div' sidraba lukturiši:
Ta dēliņa nauda dega,
Kas gul jūras dibenâ.
31059-1
Es būt' laba saiminiece,
Kaut man laba saime būtu,
Kas ar ēstu savu maizi,
Savu drānu ģērbusies.
20150-0
Es gan zinu, es gan zinu,
Tu puisiti man' gribeji;
Kad tu mani negribeji,
Kadēļ acis mirkšķinaji?
6469-1
Pūļiem auga baltas rozes
Raņķenieku novadâ.
Sūtu vēsti pārnovadu,
Lai nāk rozes izravèt.
13234-5
Vai, Dieviņ, ko darišu?
Grib brālitis mani ņemt.
Laidišos upitê
Raudavišu pulciņâ.
Labak upes raudavite,
Ne brāliša līgaviņa.
24585-0
Kur es likšu, kam es došu
Savu zīļu vainadziņu?
Tautiešam div' māsiņas,
Abàm auti galviņâ.
17091-2
Puško mani, māmuļite,
Ne div' reizes jauna būšu;
Ne ieviņa neziedeja
Divkārt balta vasarâ.
22295-0
Nenākat diži radi,
Es nabaga kalpa sieva;
Kur es jūs sēdinašu?
Man nav mīksta dūnu krēsla.
16967-5
Māte mani tālu deva,
Solij' žēli neraudàt.
Vēl kājiņas neapavu,
Jau māmiņa žēli raud;
Kad apsedzu villainiti,
Raudaj' visi bāleliņi;
Kāpu tautas kumeļâi,
Māv' gosniņas laidarâ;
Pa vārtiem izjājot,
Zviedza tēva kumeliņi.
24360-2
Ai, rudenis, pavasaris,
Tie div' laba nedarija:
Pavasaris, aiziedams,
Nomauc manu gredzeniņu,
Ai rudenis, atiedams,
Noņem manu vainadziņu.
«123»
Meklēja iesūtītāju s. jānis
Rezultāti: 11 - 20 no 25
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī