SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju pakšķis j. (betrums,
, Ķīsis j.,dumbure e.,indriksone k)
Rezultāti: 11 - 20 no 86
Meklēt vēl
19237-0
Ēd, ēd, NN (Ediņa, etc.),
Skaties griestôs,
Griestôs pakārta
Iņģesta galva.
27260-0
Citiem bija labas sievas,
Man tik tāda rukainite;
Es ar savu rukainiti
Visus kaktus izdancoju.
24043-0
Danco, danco, muižu meita,
Auzu putra vēderâ.
Lai būt' auzu, lai sēnalu,
Kad tik viegla dancotaja.
12022-0
Līki koki, taisni koki
Aug celiņa maliņâ;
Lieli puiši, mazi puiši,
Vis' uz meitàm kājas aun.
11281-1
Ko, puisiti, tu domaji,
Uz rociņu uzmeties?
-Kà bij mani nedomàt,
Trejas bēdas vasarâ:
Vienas bēdas, sievu ņemt,
Otras, sievu uzturèt,
Trešas bija šādas bēdas,
Kà var maizi nopelnìt.
13250-52
Trīs priedites silâ auga,
Visas vienu garumiņu,
Visas vienu garumiņu,
Visas vienu kuplumiņu.
Vienu cirtu, otra lūza,
Trešà līdzi līgojàs.
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu slaikumiņu,
Visas vienu slaikumiņu,
Visas vienu daiļumiņu.
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetinaja.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas to zīdu šķetinaja;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs,
Es nomiršu bēdiņâs,
Jaunu meitu žēlumôs.
Kur jūs mani glabasiti
Bēdu puisi nomirušu?
Rociet rožu dārziņâ
Apakš rožu saknitèm.
Tur izauga kupla roze
Deviņàmi galotnèm.
Tur sanāca jaunas meitas
Ik svētdienas puškoties.
Laužat, meitas, ko lauzdamas,
Galotniti nelaužat.
Atnāk mana mīļakà,
Ta nolauza galotniti,
Ietin zīda lakatâ,
Ienes Māŗas baznicâ,
Ienes Māŗas baznicâ,
Liek uz zelta lukturiša.
Mīļa Māŗa to vaicaja:
Kas ta puķe, kas ta roze,
Ne ta puķe, ne ta roze,
Ta ir puiša dvēselite,
Ta ir puiša dvēselite,
Kas nomira bēdiņâs,
Kas nomira bēdiņâs,
Jaunu meitu žēlumôs.
29299-2
Migla, migla, rasa, rasa,
Tu man laba nedariji;
Rasâ manas kājas sala,
Miglâ zuda raibaliņa.
30930-2
Melna cūka jūru brida,
Dingas kule mugurâ;
Kad ta cūka noslīkusi,
Ta būs dinga šî zemê.
30930-1
Melna cūka jūru brida,
Dingas kule mugurâ;
Nebūt' cūka nogrimuse,
Tad būt' dinga šîj zemê.
31978-9
Uz kariņu aizjādamis
Atskatosi atpakaļu,
Atskatosi atpakaļu,
Kas raud gauži pakaļâi.
Gauži raud tēvs, māmiņa,
Vēl gaužaki līgaviņa,
Vēl gaužaki līgaviņa,
Tai noņēmu vainadziņu,
Tai noņēmu vainadziņu
Pašâ ziedu laiciņâ.
Neraud' gauži, līgaviņa,
Gaidi mani pārnākot;
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu.-
Devitâi vasarâi
Pārteceja kumeliņis,
Pārteceja kumeliņis
Smilšainàmi kājiņàm.
Pavaicaju kumeļami,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņis
Uz tàm Prūšu (Turku) robežàm.
Tur gul vīri kà ozoli,
Strēķiem krāva zobeniņus,
Strēķiem krāva zobeniņus,
Kaudzèm meta cepurites.
Tur asiņu straume tek,
No kauliemi tiltu taisa.
«123456789»
Meklēja iesūtītāju pakšķis j. (betrums,
, Ķīsis j.,dumbure e.,indriksone k)
Rezultāti: 11 - 20 no 86
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī