SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju kļaviņš j
Rezultāti: 11 - 20 no 54
Meklēt vēl
20232-5
Panāksnieku meitiņàm
Dzērves kliedza vēderâ;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izkala caurumiņu.
13250-49
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīs amatnieces:
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, man meitiņu,
Kas to zīdu šķetereja;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Bēdiņâs nomirušu?
Rociet rožu dārziņâ
Zem rozišu saknitèm.
Tur izauga kupla roze
Deviņiem žuburiem.
Kad iet meitas baznicâ,
Lai vij rožu vainadziņu;
Kad atnāk no baznicas,
Lai liek pūra dibenâ.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik asaras noslaucija:
Te guļ mans mīļakais
Zem rozišu saknitèm.
15967-1
No ozola stalli cirtu
Brūnajam kumeļam;
Glāžu durvis, dēļu grīda,
Sidrabiņa redelites.
Sienâ situ zelta vadzi,
Kur pakāru iemauktiņus.
Smalku linu grožu vīju,
Sidrabâ mērcedams.
Nomazgajis baltas rokas,
Grožoj' savu kumeliņu.
Lai brauc mana līgaviņa,
Kà saulite mirdzedama.
Citi puiši man prasija,
Kas ta tāda lielamāte.
Ta nebija lielamāte,
Ta bij mana līgaviņa.
32560-15
Ņem, Jāniti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus,
Izmin usnes, izmin zāles,
Lai aug tīra labibiņa.
32955-0
Līgo Dievis ar Pērkoni,
Es ar savu bāleliņu.
Tev, Dieviņ, visa zeme,
Man tas viens bāleliņš.
17718-0
To celiņu rītâ gāju,
To pārgāju vakarâ;
Ta celiņa maliņâ
Daža gauža asariņa.
33933-0
Saulit', mana krusta māte,
Par upiti roku deva:
Pilni pirksti gredzeniņu,
Tie sabira upitê.
14332-0
Trim kārtàm rozes zied
Ap dziļo ezeriņu;
Trim kārtàm tautas gāja
Ap to manu bāleliņu.
3142-1
Tēva, tēva tu, dēliņ(i),
Nav tev tēva padomiņa:
Iztērejis tēva naudu,
Pārdod' tēva kumeliņu.
18760-0
Brālits mani cauri veda
Caur balto (lielo) Krievuzemi;
Pāri lika zobentiņu
Par lielo Daugaviņu.
-Nāc, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz mana zobentiņa,
Lai stāv mans zobentiņš
Tēva zemi apsargàt.
«12345»
Meklēja iesūtītāju kļaviņš j
Rezultāti: 11 - 20 no 54
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī