SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 61a
Rezultāti: 1 - 10 no 39
Meklēt vēl
35252-1
Māmiņ, tas pats
Pērnais brūtgans,
Pērnais purpuls
Deguna galâ.
31915-1
No ša paša svēta rīta
Šķiràs, māte, tavs dēliņš;
Neprasìs balta krekla,
Nedos melna izmazgàt.
25319-3
Nāc ārâ, vīra māte,
Segšu baltu villainiti,
Papriekš segšu villainiti,
Pēc ar skruķi mugurâ.
28582-4
Kas man dotu to pļaviņu,
Tàs pļaviņas pļāvejiņus!
Ābulaina ta pļaviņa,
Zābakaini pļāvejiņi.
5400-4
Parād' man, bāleliņ,
Kura tava līgaviņa.
- Aiz upites līcitî
Ta bij mana līgaviņa:
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
9226-1
Visi saka, visi saka,
Mana Laime noslīkuse;
Mana Laime kalniņâ
Zied kà roze dārziņâ.
6139-0
Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu cekuliņš!
Nospīdesi, novizesi
No ša paša rudeniņa.
18898-0
Spēru kāju, vēru durvis,
Skatijos dibinâ,
Skatijos dibinâ,
Kur būs kārti vainadziņu.
10706-0
Smiekla lieta, kauna lieta,
Būs puišam mutes dot;
Es nedevu māmiņai,
Kas man' lielu audzinaja.
22227-3
Nelaimigs mans bāliņš
Šâi pašâ rudenî:
Ar čiganu zirgus mija,
Muižâ gāja sievas ņemt.
Čiganam bij laiski zirgi,
Muižâ bija laiskas meitas.
1234»
Meklēja avotu 61a
Rezultāti: 1 - 10 no 39
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī