SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 303a
Rezultāti: 1 - 10 no 17
Meklēt vēl
2426-1
Cīruliti, baloditi,
Kas tavâ(i) guziņâ?
Kviešu praudi, siņupites,
Sarkanàs(i) vabolites.
27588-1
Es iesviedu bērza kluci
Sava kapa dibinâ;
Nigribeja bērza kluci,
Gribej' manu augumiņu.
25893-0
13427-0
Kas tas tāds par zirgu zagli,
Kas aiz krūma raudzijàs?
Tas nebija zirgu zaglis,
Tas meitiņu lūrmanitis.
16972-0
Piecu brāļu māsa biju,
Vīzit āvu kājiņâ;
Skatietiesi visi pieci,
Kà dižani pieklājàs.
5119-1
Jātnieciņa dēliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti,
Jāju dienu, jāju nakti,
Sev līgavas mekledams.
Pulkiem redzu tautu meitu,
Bet prātam nipatīk.
Uzjāj' mazu avotiņu,
Smuks skuķitis mazgajàs.
Labdien, ciema dzeltenite,
Padzird' manu kumeliņu,
Padzird' manu kumeliņu
Tīr' avota ūdentiņu.
Saki, ciema dzeltenite,
Kur tev tēvs, māmuliņa,
Kur tev tēvs, māmuliņa,
Kur īstais bāleliņš?
- Ni man tēva, ni māmiņas,
Ni īstà bāleliņa:
Tēvs, māmiņa nomiruši,
Bāliņš tālu Vāczemê.
- Saki, ciema dzeltenite,
Kas tev' daili derinaja?
- Manas pašas padomiņis,
Mīļa Laima palīdzeja.
- Saki, ciema dzeltenite,
Vaj es tavam prātam tīku?
Ja es tavam prātam tīku,
Sniedz rociņu, saderam!
- Tu bagatis tēva dēls,
Es nabaga sērdienite.
- Es niraugu mantas tavas,
Raugu tavu tikumiņu.
- Bergi tev tēvs, māmiņa,
Tie jau mani niecinàs.
- Manis tēvis, māmuliņa,
Tie ar tevi nidzīvos;
Pats es tevi lūkojos,
Paši divi dzīvosim.
13712-0
Es izdzirdu no ļaudìm,
Tautas māsu niecinot.
Apsegloju kumeliņu,
Jāju viņas apraudzìt.
Es gar viņas sētu jāju,
Tek māsiņa vārtu vērt,
Vienu roku vārtus vēra,
Otru slauka asariņas.
Ko raudaji tu, māsiņa,
Ka slauciji asariņas?
- Kà būs manim neraudàt,
Slikti māte izdevuse,
Dzērajam, delverim,
Lielam naudas tērmanim,
Lielam kroga dzērajam,
Lielam zirgu mietniekam.
- Nāc ārâ, svaiņa šķelmi,
Lai es tevim apprasos,
Lai es tevim apprasos,
Kam māsiņu rūdinaji.
Mana roka, tava galva,
Mans tērauda zobentiņš!
Noskries tava poda galva
No pleciem grabedama,
Skanedama, grabedama,
Kà māsiņas gredzeniņš.
3573-1
Tēvam lini, mātei lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
-Māsiņ, tavi linu lauki
Tautu dēla tīrumâ.-
Tēvam kreklis, mātei kreklis,
Kur, māsiņa, man būs kreklis?
-Bāliņ, tavi linu krekli
Tautu meitas pūriņâ.
2811-0
Vai, priedite, vai, eglite,
Tavu labu labumiņu!
Vaj bij ziema, vaj vasara,
Zaļi svārki mugurâ.
13248-1
Bērits manis kumeliņis
Augstajàmi kājiņàm
Visas upes cauri brida,
Daugavâi peldu gāja.
No Daugavas izpeldeja
Sudrabiņa lāsitèm;
Zīda deķi noslauciju,
Saulitêi nožāveju.
Bij manami kumeļami
Kokļu stīgu iemauktiņi,
Kokledamis es aizjāju
Prūšôs ņemti līgaviņu.
Prūšu meitas varen lepnas,
Tàs ar mani nirunaja,
Tàs ar mani nirunaja,
Tàs pie manis gan nināks.
Atpakaļu, atpakaļu,
Mans bēriti kumeliņ!
Nitīk manim Prūšu zeme,
Nitīk Prūšu dzeltenites.
Kurzemite ta man tika,
Tīk Kurzemes dzeltenites;
Kurzemnieku dzeltenites
Pašas vērpa, pašas auda,
Pašas vērpa, pašas auda,
Pašas šuva slēžu kreklus.
12»
Meklēja avotu 303a
Rezultāti: 1 - 10 no 17
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī