SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 290a
Rezultāti: 1 - 10 no 23
Meklēt vēl
24596-0
8210-1
Smalki malu, bīdeleju
Bāliņam ceļa maizi;
Kur ēzdamis launadziņu,
Tur viņš mani piemineja.
6168-3
Kad es pinu vainadziņu,
Trīs tautieši lūkojàs,
Tos vārdiņus runadami:
Tu jau ilgi nevalkasi.
31671-0
Jauna, jauna es iesāku
Kunga durvis virināt;
Dievs to zina, mīļa Laime,
Kad pabeigšu virinàt.
15687-4
Kad es būtu to zinajse,
Kad nāk tautas sētiņâ,
Tad es būtu to brītiņu
Siliņâ pasēdejse;
Lai būt' manas vilnainites
Skujiņàm nobirušas,
Ne kà mani balti vaigi
Asaràm nomirkuši.
21649-1
Ai, asà pura zāle,
Purâ tevim nokūlot!
Ai, bārgais tēva dēls,
Man ar tevi nodzīvot!
1379-1
Ko mēs, kūmas, darisim,
Mācitaja nidabujši?
Brauksim, kūmas, grīslajâ,
Krustisami paši pādi.
8058-0
Labak malu rudzu sieku,
Ne magoņu pasijienu;
Pilnu sauju rudzu bēru,
Magonites par graudiem.
17618-0
Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Svešu ļaužu aizvedama.
15142-0
Kas, grīsliti, tev vēleja
Āboliņa meitu ņemt?
Kas, kalpiņi, tev vēleja
Saimenieka meitu ņemt?
Ņem, grīsliti, niedras meitu,
Ta tev līdzi locisies;
Ņem, kalpiņi, kalponiti,
Ta tev līdzi deverès.
12»
Meklēja avotu 290a
Rezultāti: 1 - 10 no 23
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī