SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 176b
Rezultāti: 1 - 10 no 14
Meklēt vēl
30817-0
Neba dižas lietas dēļ
Lejnieks savas sievas kūla:
Kam nekūra uguntiņu
Jūras kāpas galiņâ.
22255-0
Kādu ļaužu, kādas zemes,
Brālit, tava līgaviņa?
Nedziedaja malt iedama,
Ne no druvas pāriedama.
30819-0
Neraudaja māmulite,
Kad šūpuļa viere trūka;
Tad raudaja māmulite,
Kad laiviņas ierkle lūza.
31271-0
Ai, kundziņ siermgalviti,
Būs man tevi vizinàt?
Tu sēdeji karitê
Kà siltâ kamburê,
Man rociņas nosalušas
Ledaiņâi groziņâi.
32004-9
Redz kur koši kara vīri
No maniem brālišiem:
Piecas zvaigznes pie cepures,
Pie zobena zelta josta,
Caur sedliem saule lēce,
Caur iemauktiem mēnestiņis,
Ikkatrâi pusitêi
Rīta zvaigzne ar vakara,
Pavadiņas galiņâi
Ausekliņis ritinaja.
32165-4
Novītusi ta puķite,
Kas aiz manas cepurites;
Žēli raud ta meitiņa,
Kas ar mani sadereja.
Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vaj tu raudi manis dēļ,
Vaj pēc sava vaiņadziņa?
Ja tu raudi manis dēļ,
Es kaŗâ nepalikšu;
Ja pēc sava vaiņadziņa,
Es tev citu darinašu
No trīs zelta puķitèm,
No sudraba vizbuļiem.
18961-0
Jāj, brāliti, niedru tiltu,
Iemau savu kumeliņu,
Lai tas tevi nenosvieda,
Niedoliņus kodidams.
8357-0
Būt' māmiņa gulejuse,
Ne kà mani lolojuse,
Nebūt' man sierdēstiņi,
Ne ļaudim valodiņa.
20759-0
Dzied brāliši, dzied māsiņas,
Pēc kurènes es dziedašu?
- Dzied, māsiņ, tu pēc tautu,
Tu tautàm piederej'.
18684-2
Raudadama nosedloju
Savu bēru kumeliņu:
Nepatika brālišam
Manis vesta līgaviņa.
1»
Meklēja avotu 176b
Rezultāti: 1 - 10 no 14
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī