SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #26551
Rezultāti: 1 - 1 no 1
26551-9
Māte mani izdevuse
Caur deviņi pagastiņi;
Devitâi gadiņâi
Pie māmiņas sērsti braucu.
Irbit' manim ceļu veda,
Raudìvite rasu krata.
Piekūst irbe tecedama,
Raudivite peldedama,
Piekūst mani sirmi zirgi,
Garu ceļu tecedami.
Ne pie vārtu nepiebraucu,
Iztek mani div' bāliši.
Viens bālitis vārtus cēla,
Otris ņēma kumeliņu.
Ne pie duru nepiegāju,
Iztek manas div' māsiņas.
Viena māsa duris vēra,
Otra ņēma villainiti.
Iekšâ veca māmulite
Man pacēla meldru krēslu.
Pacēluse meldru krēslu,
Vaicà manu dzīvošanu.
Vai, māmiņa, vai, māmiņa,
Grūta man dzīvošana,
Visi gultas paladziņi
Asarâs nomirkuši.-
-Ņemiet, dēli, kumeliņus,
Jājiet māsu pavadìt.
-Ne pie vārtu nepiejāju,
Iezviedzàs kumeliņš.
Nāc arâ, tautu šķelmi,
Kāda vaina māsai bija?
Vaj tu ēdi nevāritu,
Vaj valkaji nepašūtu?
Tava galva, mana roka,
Mans tērauda zobeniņš!
Noskries tava pogasgalva
Līdz vārtiemi grabedama.
Rezultāti: 1 - 1 no 1
meklēt Dainu skapī