SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #13595
Rezultāti: 1 - 3 no 3
13595-38
Trīs sidraba upes tek
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienâ dzēra melni vērši,
Otrâ brūni kumeliņi,
Trešajâ es māsiņa
Mazgaj' savu vaiņadziņu.
Izmazgajsi, izskalojsi,
Karu niedres galiņâ.
Izpeld zaļa līdaciņa,
Norauj manu vaiņadziņu.
Aiziet mans vaiņadziņš
Burbulišus mētadams.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
Oša laiva smaga laiva,
Ūdens vilka dibinâ.
-Ņem, bāliņi, liepas laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Liepas laiva viegla laiva,
Vējiņš pūta maliņâ.
-Ņem, bāliņi, ziedu laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Nu sadzinu, nu panācu
Viņpus jūras saliņâ,
Viņpus jūras saliņâ
Bandenieka klētiņâ,
Bandenieka klētiņâ
Zelta vadža galiņâ.
-Sol, bāliņi, simtu mārku,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Simtu mārku sasoliju,
Viena vārda nedabuju.
-Sol', bāliņi, divi simti,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Divi simti sasoliju,
Vienu vārdu atsacija,
To vārdiņu atsacija:
Lai nāk pati valkataja,
Lai nāk pati valkataja
Vienu nakti pārgulèt.
Ja atnāks vienu nakti,
Tad paliks visu mūžu.
13595-38
Trīs upites sidrabiņa
Tek caur brāļa pagalmiņu.
Vienâ dzēra melni vērši,
Otrâ brūni kumeliņi,
Trešajâ mēs māsiņas
Vaiņadziņus mazgajam.
Izmazgaju, izkalteju,
Karu niedres galiņâ.
Izpeld zaļa līdaciņa,
Norauj manu vaiņadziņu.
Aiziet mans vaiņadziņš
Burbulišus mētadams.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
Oša laiva smaga laiva,
Ta ieslīka dibinâ.
-Ņem, bāliņi, liepas laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Liepas laiva viegla laiva,
Vējiņš pūta maliņâ.

13595-38
Trīs sidraba upes tek
Pār bāliņa pagalmiņu.
Vienâ dzēra govis, vērši,
Otrâ bēri kumeliņi,
Trešajâ mūs' māsiņa
Mazgaj' savu vaiņadziņu.
Izmazgajsi, izžāvejsi,
Pakar niedres galiņâ.
Izpeld zaļa līdaciņa,
Aiznes māsas (manu) vaiņadziņu.


Cērt, bāliņi, oša laivu,
Brauc pēc māsas (mana) vaiņadziņa.
Oša laiva smaga laiva,
Ta grimst dziļi ūdenî.
-Cērt, bāliņi, liepas laivu,
Brauc pēc māsas (mana) vaiņadziņa.
-Liepas laiva viegla koka,
Ta straumê šūpojàs (līgojàs).


Kur panāci, kur padzini
Manu pērļu vaiņadziņu.
Vidû jyūras saliņâ,
Bandenieka klētiņâ,


Bandinieks tà sacija:
Lai nāk pati valkataja,
Lai nāk pati valkataja
Vienu nakti pārgulèt.
Ja atnāks vienu nakti,
Tad paliks visu mūžu.
Rezultāti: 1 - 3 no 3
meklēt Dainu skapī