www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 288
Rezultāti: 31 - 40 no 76
Meklēt vēl
6798-0
Sīki, tīri sila rudzi,
Mazi mani malejiņi,
Agri cēlu, mīļi lūdzu,
Lei tie smalki ritinaja.
16053-0
Ko tu gaidi, māmuliņa,
Pie vārtiem stāvedama?
-Gaidu savu lolojumu
No baznicas pārbraucot.
33609-0
Aiz tiem kalniem, aiz tàm lejàm,
Tur sarkanas ogas aug;
Daiļa, daiļa ta meitiņa,
Kas tàs ogas lasa.
Ta ziedeja rožu ziedu,
Magonišu skaistumiņu,
Pilli pirksti gredzeniņu,
Zirņu ziedu vainadziņš.
Tur atjāja kungu dēli (jauni kungi),
Grib tai maukt gredzeniņus.
- Nost, Vāciešu lupatiņas,
Lai es savas ogas lasu!
Lai es savas ogas lasu!
Klausu tēva, māmuliņas,
Klausu tēva, māmuliņas,
Gaidu īsta tēva dēla.
Neņems mani kungu dēli,
Nesauks mani gaspažiņu
Ņems man' miežu arajiņis,
Sauks araja līgaviņu.
Ta man tika, miežu druva
Dzeltenàm vārpiņàm;
Tas man tika, arajiņis
Dubļainàmi kājiņàm.
29701-0
Es apkalu sav' kumeļu
Divjadiemi pakaviem:
Priekšâ liku stangu dzelzi,
Pakaļê tēraudiņu.
4823-3
Nesmejiesi, mātes meita,
Man nabaga bārenei!
Saule kalnu nepārteka,
Paliek' pate bārenite.
14336-1
Ka, tautieti, tu atnāci
Tumšu nakti, garu ceļu?
Kādi vēji, viesuliši
Tavu sirdi mudžinaja?
12410-4
Viena vārda nicietišu,
Visu teikšu māmiņai:
Bāliņš nesa tautu meitu
Sava zirga mugurâ.
34002-6
Sper, Pērkoni, kur sperdamis,
Sper jūriņas dibinâji,
Tad nospersi Saules meitas,
Zelta kannas mazgajot.
28314-3
Bāliņš gāja linu sēti,
Sērmuls ceļu pārteceja.
Audziet, mani balti lini
Sērmuliņa baltumâ.
14363-4
Ganidama izganiju
Triju līču āboliņu;
Gaididama sagaidiju
Triju tautu sajājot.
Sajāj tautas, sarībina,
Es guleju launadziņu:
Man galviņa nisukata,
Nislaucita istabiņa.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Ta trešaji iztecja
Svešus ļaudis aizkavèt.
Vaicà tautas, runadami:
Kur ta pati brāļu māsa?
Vaj ta rožu dārziņâji,
Vaj rozèmi zarus loka,
Vaj rozèmi zarus loka,
Vaj vaiņagu derinaja:
"Ni rozèmi zarus loka,
Ni vaiņagu derinaja:
Tautiešami kreklus šuva,
Pie ozola mēridama.
Mēridama gan zinaja,
Kāds ozolis valkatajs".
«12345678»
Meklēja avotu 288
Rezultāti: 31 - 40 no 76
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī