www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju plaudis j.
Rezultāti: 111 - 120 no 127
Meklēt vēl
28203-0
Tupu, tupu, rāpu, rāpu,
Brāļa pupas ravedama;
Kad ieraugu svešus ļaudis,
Ne vair tupu, ne vair rāpu.
9721-0
Es neiešu tautiņâs
Par deviņas vasariņas:
Nulei mana roze zied
Devitâ lapiņâ.
28949-0
Nakts vidû cēlusies,
Teku telišu raudzìt;
Radu telit' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
6401-0
Tiltâ krita mūs' māsiņa,
Patiltê gredzeniņi.
Eit', baltie brāleliņi,
Palīdziet salasìt.
13250-40
Saglaudiju gludu galvu,
Sasegloju kumeliņu,
Saseglojis kumeliņu,
Ielaižos garu ceļu.
Divi dienas mežâ jāju,
It nenieka neredzeju;
Kad es jāju trešu dienu,
Ieraudziju lielu ciemu.
Pielaužos šautru klēpi,
Sviežu šautrus sētmalâ.
Satrūkàs ciema suņi,
Iztek ciema zeltenites.
Divi mani pašu veda,
Trešà manu kumeliņu.
Ieved mani istabâ,
Kumeliņu stallitî.
Ievedušas istabâ,
Pieceļ man goda krēslu,
Pieceļ man goda krēslu,
Pievelk man liepas galdu,
Pievelk man liepas galdu,
Uzliek Dieva mielastiņu,
Uzliek Dieva mielastiņu,
Uzliek baltus biķerišus.
Lūdz man ēst,lūdz man dzert,
Lūdz naksniņu pārgulèt.
Taisa man mīkstu vietu
Tumsajâ kaktiņâ.
Noraugos guledamis,
Ko dar' ciema zeltenites.
Viena auda,otra meta,
Trešà raksta zīdautiņu.
Man, māmiņa, to meitiņu,
Kura raksta zīdautiņu;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Bēdiņâs nomirušu?
Raksim rožu dārziņâ
Zem roziņas lapiņàm.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņiem žuburiem.
Jāj tur vecs, jāj tur jauns,
Ne zariņu nenolauž;
Atjāj pats Dieva dēls,
Nolauž pašu virsuniti,
Nolauž pašu virsuniti,
Aizpuško cepuriti,
Aizpuško cepuriti,
Nojāj Māras baznicâ.
Saka Māra zīledama:
Tie nevaid liepas ziedi,
Ta ir puiša dvēselite,
Meitu bēdâs nomiruša.
22824-0
Ši vedekla, ta vedekla,
Visas manas vedekliņas;
Cita bija mana vesta,
Cita mana brāleliņa.
20006-0
Kungi sauce prāvu vīru,
Lievenâ (Lievenî) stāvedami;
Prāvs vīrs alu dzēra,
Izjozies vēderiņu.
5241-0
Tìši tautas sajūguši
Melnus vien kumeliņus,
Šķita mani bāreniti
Melna suņa vilnainiti.
13078-0
Vidzemnieku vecas meitas
Zviedzin zviedza nevedamas;
Kurzemnieku zeltenites
Ik rudeni ritinaja.
33494-1
Kur tu teci, doru pele? Līgo, līgo!
-Tec' uz zārdu zirņus zagt.
Kà tev' tur tad nenosita?
- Es iebēgu aliņâ.
Kà tu tur tad nenosali?
-Sakūros kaul' uguni.
Kà tur tad nesadegi ?
- Saspraužos ar adatàm.
Kà tev tur nesāpeja?
- Aptriepjos ar vecu sviestu,
Kur tu ņēmi vecu sviestu?
- Vecas mātes pūriņâ.
Kur to ņēme veca māte?
- Raibas goves cicitê.
Kur to ņēme raiba govs?
- Zaļas zāles galiņâ.
«8910111213»
Meklēja iesūtītāju plaudis j.
Rezultāti: 111 - 120 no 127
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī