www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju volmers j.
Rezultāti: 1 - 10 no 36
Meklēt vēl
31873-0
Kad man būtu ta naudiņa,
Kas guļ jūras dibenâ,
Es nopirktu Rìgas pili
Ar visiemi Vāciešiem.
Es Vācietim tà daritu,
Kà Vācietis man darija;
Es Vācieti dancinatu
Uz karstiemi ķieģeļiem,
Jo Vācietis augstu lēktu,
Es pakurtu uguntiņu.
9400-0
Bitei spārni nodiluši,
Puķitês ložņajot;
Puišam mati nosirmojši,
Pēc manim tīkojot.
18271-1
Vediet mani, kur vediet,
Par siliņu nevediet:
Apbirs manas villanites
Ar tiem sila čiekuriem.
16896-0
Sukajiet, pucejiet,
Vediet drīzi istabâ;
Nesukatas, nepucetas
Nevediet istabâ.
31149-0
Ai, kaimiņi, nāburdziņi,
Kà mēs mīļi dzīvojàm!
Tava cūka, mana kaza,
Tàs sacēla ienaidiņu.
13646-28
Viena pate mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleniņi.
Ik rītam tīru rudzu
Pa pūram ritinaja.
Eima, brāļi, aplūkot,
Ko dar' mūsu malejiņa,
Vaļâ durvis, vaļâ logi,
Nerūkst vairi dzirnaviņas.
Eima, brāļi, uz ustabu,
Velkamies zābaciņus;
Apvilkušies zābaciņus,
Velkamies kažociņus;
Apvilkušies kažociņus,
Jožam zaļus zobeniņus;
Apjozušies zobeniņus,
Liekam caunes cepurites;
Uzlikuši cepurites,
Sedlojam kumeliņus;
Apsedlojši kumeliņus,
Jājam brāļi simtu jūdzes.
Nojājuši simtu jūdzu,
Dajājam augstu kalnu;
Augsta kalna galiņâ
Bungà skaisti bundzenieki.
Ai, jūs mīļi bundzenieki,
Ko jūs še bungajiet?
-To māsiņu bungajam,
Ko šodien garam vede.
-Ai, jūs mīļi bundzenieki,
Vaj jau viņu sen pavede?
-Neva ilgi, dzenaties,
Panāksiet celiņâ.
-Jājam, brāļi, otru simtu.
Dajājam zaļu kalnu;
Zaļa kalna galiņâ
Spēlê skaisti spēlmaniši.
Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Ko jūs še spēlejiet?
To māsiņu spēlejam,
Kur' šodien garam vede.
-Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Vaj jau viņu sen pavede?
-Neva ilgi, dzenieties,
Panāksiet celiņâ.
Jājam, brāļi, trešu simtu.
Dajājam raibu muižu;
Ap to muižu kuplas liepas,
Atslēgàm vārti slēgti.
Iznāk divi jauni puiši,
Kà ozoli zaļodami.
Vienis mani pašu vede,
Otris manu kumeliņu.
Paš' ievede istabâ,
Kumeliņu stallitê.
Pieceļ man mellus krēslus,
Davelk manim liepas galdu,
Uzliek man Diev' mielastu,
Liek man ēst, liek man dzert,
Liek nakuiņu pārgulèt.
Ni es ēdu, ni es dzēru,
Sav' māsiņu lūkojos.
Ieraudziju sav' māsiņu
Tautu galda galiņâ,
Tautu galda galiņâ,
Cepurite galviņâ.
Ai, manu mīļ' māsiņu,
Patīk' tev līdza nākt?
-Ai, manu mīļ' bāliņu,
Patīk man še dzīvot,
Patīk man še dzīvot,
Klausìt svešas māmuliņas.
21323-5
Puiši, meitu neņemat,
Kamēr pupus apraugat;
Es apņēmu neraudzijis
Viena pupa līgaviņu.
5723-1
Grozies, mana pakaļiņa,
Mātes austi lindraciņi;
Dievits zina, kà grozišu,
Kad es pate darinašu.
5154-5
Man sajāja precinieki
Zaļa zīda mēteļôs;
Kur es ņemšu bārenite
Zaļa zīda villainiti?
35246-0
Panāsnicas piedzērušas,
Pasliegsnêi pakritušas;
Kāzu ļaudis pāri gāja,
Suņi, kaķi virsû mīza.
1234»
Meklēja iesūtītāju volmers j.
Rezultāti: 1 - 10 no 36
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī