SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meklēja laima
Rezultāti: 121 - 130 no 149
17889-12
Tautiets jūdza, bāliņš jūdza,
Abi jūdza kumeliņus,
Abi jūdza kumeliņus,
Abi lūdza klāt sēdèt.
Nezinot iesēdos
Tautu dēla kamanâs.
Tautiets mani vizinaja
Līdz Laimites namdurìm.
Iznāk pate mīļa Laima,
Ieved mani istabâ.
Mīļas Laimas istabâ
Trim kārtàm rozes zied.
Rauj' puķiti, rauj' roziti,
Rauj sarkanu magoniti.
Mīļa Laima man pacēla
Sievas krēslu apsēsties.
Mīļa Laima, nesēdešu,
Man nav sievas padomiņš.
-Sēdi droši, nebīsties,
Došu sievas padomiņu.
27748-7
Nedod, Dieviņ, nedod, Laima,
Meitai mirti vainagâ!
Trīs gadiņi puiši gāja
Ap kapiņu raudadami.
"Ai dailaja mātes meita,
Būt' augšâji cēlusies;
Bùt augšâi cēlusies,
Es paceltu veleniņu.
4049-0
Jau es biju bārenite,
Vēl paliku atraitnite.
Kau es būtu zinajusi,
Kuru ceļu Laima iet,
Es sēdetu raudadama
Ta celiņa maliņâ.
16414-0
Traucies, Dēkla, traucies, Laima,
Māt' ar meitu dalijàs:
Pušam šķīra avju stalli,
Pušam govju laidariņu;
Gan zinama tēva tiesa:
Ar iemauktis kumeliņis.
34369-0
Visi saka vienus vārdus:
Taisies gultu, ej gulèt!
Kur bij man gulèt iet,
Visi kakti pieguleti;
Viens kaktiņš negulets,
Tur guļ mana mīļa Laima.
17889-27
Sēdi, meita, krēsliņâ,
Likšu mici galviņâ!
-Mīļà Laima, nesēdešu,
Nav man sievas padomiņa.
-Sēdi, meita, krēsliņâ,
Likšu mici galviņâ,
Došu sievas padomiņu,
Došu bērnu klēpitî.
15375-6
Ar tautieti sadereju,
Vidû lauka stāvedama;
Nevar vairs kungi šķirt,
Ne baltie brāleliņi.
-Kas, māsiņi, rokas šķīra,
Kas piedeva padomiņu?
-Dieviņš mūsu rokas šķīra,
Laima deva padomiņu.
17889-19
Netīšam es iegāju
Mīļas Laimas istabâ.
Mīļas Laimas istabiņa
Trim kārtàm izpuškota:
Puķitèm, rozitèm,
Zaļajàm palejàm.
Mīļa Laima man pacēla
Sievas krēslu apsēsties.
16906-0
Ej, mòseņ, aiz vòrteņu,
Atít tev treis gaškeņis:
Vína Laìma kòju autu,
Svàta Mòra goldu sagtu,
Treša Saùļeite ļeìgò,
Kumeļeņu sadlódama.
9213-2
Laima nāca laimodama,
Sievàm vietu taisidama.
Citàm taisa rudzu salmu,
Citàm zaļa āboliņa.
Kurai taisa rudzu salmu,
Tai mūziņu vieglinaja;
Kurai taisa zaļ' ābola,
Tai mūziņu grūtinaja.
«9101112131415»
Meklēja laima
Rezultāti: 121 - 130 no 149
meklēt Dainu skapī