SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meklēja mēness
Rezultāti: 11 - 20 no 23
33961-0
Saules meita jostas auda,
Mēnesî sēdedama;
Dieva dēli klāt sēdeja
Ar sudraba lukturiem.
2782-0
Šādi ziedi, tādi ziedi
Lazda ziedu nevinneja:
Lazdiņš zieda gavenî,
Saltajâ mēnesî.
2779-1
Neviens koks tà nezied,
Kà zied lazda gavenî,
Saltajâi mēnesî,
Sarkaniemi ziediņiem.
6702-4
Divi vien, divi vien,
Kas miedziņa neguleja:
Saule, mēness i neguļ,
Dienu, nakti tecedami.
35726-0
Vīra, vīra, māmuliņ,
Šâi jaunâ mēnesî!
Man kūsitis nosirmojis,
Kà āziša muguriņa.
16875-0
Kas godiga mātes meita,
To ved dienu saulitê;
Kas jau lieti nedereja,
To ved nakti mēnesî.
34047-3
Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkons jāja panākstôs.
Pa vārtiemi iejājoti
Nosper zelta ābeliti.
Trīs gadiņi Saule raud,
Zelta zarus lasidama.
34039-7
Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkon' lūdza panāksņôs.
Pērkons gāja panāksņôs,
Visu zemi puškodams:
Kalniņiemi zīda zāli,
Ozoliemi zelta lapas,
Mazajiemi kārkliņiem
Sudrabiņa gredzentiņus.
33865-0
Migla, migla, liela rasa,
Pazūd manis kumeliņš.
Nokrīt migla, nokrīt rasa,
Atrod' savu kumeliņu,
Atrod' savu kumeliņu
Pie Mēneša nama durvu.
Mēness ņēma Saules meitu,
Lūdza mani vedībâs.
Kà es iešu vedībâs,
Nav seglota kumeliņa.
Saule deva zelta seglus,
Mēness sudrab' iemauktiņus.
Nu vareju droši jāt
Dieva dēlu pulciņâ.
34047-4
Mēness savas zvaigznes skaita,
Vaj ir visas vakarâ.
Ira visas vakarâ,
Ausekliša vien nebija.
Auseklitis aizteceja
Pār jūriņu Vāczemê,
Pār jūriņu Vāczemê
Saules meitas lūkoties.-
Saule, meitu izdevuse,
Lūdz pērkoni vedejôs.
Pērkoniņš aiziedams,
Sasper zelta ozoliņu.
Trīs gadiņus Saule raud,
Zelta zarus lasidama.
Visus zarus salasija,
Galotnites vien nevaid.
Ceturtâ gadiņâ
Atrod pašu galotniti,
Atrod pašu galotniti
Aiz kalniņa lejiņâ.
«12»
Meklēja mēness
Rezultāti: 11 - 20 no 23
meklēt Dainu skapī