SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Kaps un apbedīšana.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Kaps un apbedīšana.
Rezultāti: 91 - 100 no 100
27585-0
Skaista puķit i izauga
Mana kapa maliņâ;
Es šķitos puķit' raut,
Pat' ielēcu dobitê.
27586-0
Skaisti zied kapa puķes
Sidrabiņa ziediņiem;
Tur guļ mana māmuliņa,
Villanites audejiņa.
27587-0
Speru kāju raudadama
Par zaļu veleniņu:
Tur guļ mana māmuliņa,
Vilnanišu audejiņa.
27588-1
Es iesviedu bērza kluci
Sava kapa dibinâ;
Nigribeja bērza kluci,
Gribej' manu augumiņu.
27588-2
Metu koku, met' akmini
Savâ kapa dibinâ;
Negrib koka, ne akmiņa,
Gribej' manu augumiņu.
27588-3
Metu zeltu, met' sudrabu
Savâ kapa vietiņâ,
Negrib zelta, ne sudraba,
Gribej' manu augumiņu.
27588-0
Sviežu cirvi, sviež' akmeni
Sava kapa dibenâ;
Negrib cirvja, ne akmeņa,
Gribej' manu augumiņu.
27588-4
Ta naidiga kapu vieta
Stāv ar mani ienaidâ.
Sviežu ciri, sviež' akmeni
Sava kapa dibinâ;
Negrib ciŗa, ne akmiņa,
Grib tik mana augumiņa.
27589-0
To mūžâ neredzeja,
Ko zemê paglabaja;
Mūžam dores neatvēra,
Saulêi aces nerādija.
27590-0
Vakar mani māte sedza
Ar baltàm villainèm;
Šodien sedza bāleniņi
Ar zaļaju veleniņu.
«678910
Rezultāti: 91 - 100 no 100
meklēt Dainu skapī