SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Rezultāti: 71 - 80 no 147
33627-9
Kur tu lēksi, vanadziņ,
Sudrabotiem spārgaliem?
- Lēkšu liepas apraudzìt,
Vaj būs diža uzaugusi.
Ir gan diža, ir gan kupla,
Zari mirka Daugavâ.
- Brien, brāliti, pār Daugavu,
Nolauz vienu pazariti.
No tàs vienas pazarites
Es izpinu vainaciņu.
Vaicà kungi, vaicà ļaudis:
Kur, meitiņa, to dabuji?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Klaipēdâ kaldinaju.
33627-10
Sērdenite nopinusi
Zelta zaru vainadziņu.
Visi kungi brīnijàs:
Kur tu tādu kaldinaji?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Visi kungi brīnijàs:
Kà tu kļui Vāczemê?
Es iejūdzu saules zirgu,
Zaļa vaŗa kamanâs,
Piekūst mani sirmi zirgi,
Sadeļ vaŗa kamaniņas.
33627-3
Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņa, pār Daugavu,
Zeltozolu darinàt.
- Es tev lūdzu, bāleliņ,
Atnes vienu pazariti;
No tàs vienas pazarites
Savijos vainadziņu.
Vaicà kungi, vaicà ļaudis:
Kur, meitiņa, tādu ņēmi?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
33627-8
Kur tu jósi, bròleleņ,
Apsaglótu kumeleņu?
- Jóšu, mòseņ, par Daùgavu,
Úzùleņu leìdzynót.
- Atved man, bròleleņ,
Jele vínu pazaŗéti;
Nùsaveju vaìnaceņu
Nu tòs vínas pazaŗétes.
Vaìcoj kungi, vaìcoj ļaùds:
Kur tu jémi tú vaìnaku?
Reìgâ pièrku, naudu devu,
Šâi zemê vòķinovu,
Šâi zemê vòķinovu,
Šâi zemê kalldynovu.
33627-5
Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņa, pār Daugavu (jūriņu)
Zeltozolu dēdinàt.
- Es tev lūdzu, bāleliņ,
Atnes vienu skabardziņu,
No tàs vienas skabardziņas
Nosaviju vainadziņu,
Nosaviju vainadziņu,
Gāju Māras baznicâ.
Vaicà mani kungi, ļaudis:
Kur, meitiņa, tādu ņēmi?
Rìgâ pirku, naudu devu
Pusdāldera puķitê.
33627-6
Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņa, pār Daugavu,
Zeltozola zēģelèt?.
- Es tev lūdzu, bāleliņ,
Atnes vienu cekuliņu,
Trīs gadiņi saglabaju
Zeltozola cekuliņu;
Ceturtâ gadiņâ,
Tad vēl pinu vainadziņu.
Vaicà mani Rìgas kungi:
Kur tu tādu puķi ņēmi?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemêi kaldinaju.
33627-4
Kur tu iesi, bāleliņ(i),
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņa, par Daugavu,
Zeltozolu darinàt.
- Es tev lūdzu, bāleliņ(i),
Atnes vienu pazariņu,
Es novīšu vainadziņu
No ta viena pazariņa.
Svētdien iešu baznicâ,
Tad es likšu galviņâ.
Brīnàs kungi, brīnàs ļaudis:
Kur meitiņa tādu ņēma?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Rìgâ man tēvs, māmiņa,
Vāczemê bāleliņi.
Tēvs, māmiņa atsūtija,
Bāleliņi kaldinaja.
33627-0
Kur tu iesi, bāleliņ(i),
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņa, pār Daugavu,
Zeltozolu darinàt.
- Es tev lūdzu, bāleliņ(i),
Atnes vienu skabardziņu;
No tàs vienas skabardziņas
Es izkalšu vainadziņu.
33627-13
Vīšu rozes vainagâ,
Iešu Māras baznicâ.
Māras ļaudis man prasija,
Kur tik skaistu kroni ņēmu.
Rìgâ pirku, naudu devu,
Pieci mārki gabalâ.
33627-12
Vidzemites bērniņš biju,
Vakar biju Vidzemê.
Vidzemites ziedus rāvu,
Nopinosi vainadziņu.
Spīdej' manis vainadziņis
Kà tas rīta auseklitis.
Rìgas kungi pirkt gribeja,
Nedrīksteja bildinàt.
Viņi prasa, cik es gribu:
Simtu gribu zelta naudas.
«4567891011121314»
Rezultāti: 71 - 80 no 147
meklēt Dainu skapī