SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot.
Katalogs > Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot.
Rezultāti: 71 - 80 no 681
31931-2
Kas tais' cisas zaldatam,
Kas klāj baltu paladziņu?
Zobens, plinte zem galviņas,
Tie zaldata spilventiņi.
31932-0
Aši, aši zīle dzied
Asa mieta galiņâ:
Atnes vēsti māsiņai,
Bāliņš Prūšu robežâs.
31933-6
Brālits jāja kariņâ
Nepuškotu cepuriti.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti!
-Dziedadama appuškoju,
Raudadama izvadiju.
-Neraud' gauži, man' māsiņa,
Gaidi mani pārejam.
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu.-
Kumeliņis pārteceja
Smilšainàm kājiņàm.
Pavaicaju kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņis,
Kur asiņu upe tek;
Tur gul vīri kà ozoli,
Sašauditi,sakapati.
No kauliem tiltu taisa,
Cepurèm kaudzi meta,
No plintèm mietus dūra,
Zobeniemi žogu pina.
31933-24
Skabri, skabri zīle brēca
Vārtu staba galiņâi.
Ej, māsiņa, tu apraugi,
Kādu ziņu zīl' atnesa.
Zīl' atnesa tādu ziņu,
Brālišam kaŗâi iet.
Brālišam kaŗâi iet
Nepuškotu cepuriti.
Ej, māsiņa, dārziņâi,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoji,
Raudadama pavadisi.-
Izjāj brālis aiz vārtiem,
Nolauž bērza galotniti.
"Ja šis augsi, ja zaļos',
Tad gaid' mani pārejam;
Ja vītìs, ja kaltìs,
Negaid' mani pārejam".
Jau otrajâi gadiņâi
Šis novīta, šis nokalta.
Jau piektajâi gadiņâi
Kumeļš zviedza aiz vārtiem.
Es vaicaju kumeļam,
Kur palika jājejiņis.
-Tur palika jājejiņis,
Kur aseņu upe tek,
Kur aseņu upe tek,
Kur gul vīri kà ozoli,
Kur gul vīri kà ozoli,
Kauliem tilti darinati.
Saules meita tur pārgāja,
Kà ieviņa ziedadama,
Kà ieviņa ziedadama,
Kà lapiņa drebedama.
31933-5
Bāleliņš karâ gāja,
Nepuškota cepurite,
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti!
Dzidadama ieteceju,
Raudadama appuškoju.
-Ka, masiņ, gauži raudi,
Vaj tev savu rožu žēl?
-Man nav savu rožu žēl,
Man jau tevis paša žēl.
Bāleliņ, bāleliņ,
Kad tu nāksi ciemoties?
-Par deviņas vasariņas,
Tad es nākšu ciemoties.
-Devitâ gadiņâ
Ietek bēris kumelits.
Kumeliņ, kumeliņ,
Kur palika jājejits?
-Tur palika jājejits,
Kur aseņu upe tek,
No kauliem tiltu taisa,
Kaudzèm krāva cepurites.
31933-7
Div' baloži strautâ dzēra,
Abi dzēra dūdodami;
Div bāliņi kaŗâ jāja,
Abi jāja raudadami,
Abi jāja raudadami,
Nepuškotas cepurites.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļu cepurites.
Dziedadama appuškoja,
Raudadama pavadija.
-Neraud' gauži, mūs' māsiņa,
Gan tu mūs sagaidisi.
Ja tu mūs nesagaidi,
Pārnāks mūsu kumeliņi.
Pavaicà kumeļiem,
Kur palika jājejiņi.
Tur palika jājejiņi.
Kur asiņu upe tek.
Tur gul vīri kà ozoli,
Kà mēreni muiženieki,
No kauliem tiltu taisa,
No zobeniem sētu sprauž.
31933-25
Sudrabota zīle dzieda
Rìgas torņa galiņâ.
Klausatiesi jauni zēni,
Ko ta zīle padziedaja.
To ta zīle padziedaja,
Ka zēniem karâ iet.
31933-18
Zīle brēca, zīle brēca
Vārtu staba galiņâ,
Iesim, meitas, klausities,
Kādu ziņu zīl' atnesa.
Zīle nesa tādu ziņu:
Būs puišiem kaŗâ iet.
Būs puišiem kaŗâ iet, -
Nepuškotas cepurites!
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti!
Dziedadama appuškoju,
Raudadama izvadiju.
Vienu roku vārtus cēlu,
Otru slauku asariņas.
Še, brāliti, raibi cimdi,
Še tev zīda nēzdaudziņis,
Še tev zīda nēzdaudziņis
Asariņu noslaucìt.
31933-3
Aši, aši zīle dzied
Brāļa nama pakaļâ.
Tec, māsiņ, klausities,
Kādu vēsti zīl' atnese.
Zīl' atnese tādu vēsti:
Bāliņam karâ iet,
Bāliņam karâ iet
Aizpuškotu cepuriti.
Tec māsiņ, dārziņâ,
Puško brāļa cepurit'!
-Dziedadama aizpuškoju,
Raudadama pavadiju.
-Raud', māsiņ', vaj neraud',
Vairs tu mani neredzesi.
Ja tu mani nesagaid',
Sagaid' manu kumeliņ',
Sagaid' manu kumeliņ'
Par deviņas vasariņas,
Par deviņas vasariņas
Ievas ziedu laiciņâ.
Vaicajiet no kumeļa,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur guļ vīri kà ozoli,
Kur zobinus sārtiem krauj,
Cepurites kaudzèm met.
Tas nebija stundas laika,
Divi upes as'ņu tek,
Divi upes as'ņu tek,
Trešà gaudu asariņ'.
31933-22
Skaisti zīle padziedaja
Brāļa lauka galiņâ.
Eitat, meitas, klausities,
Kādu vēsti zīl' atnesa.
Tādu vēsti zīl' atnesa,
Būs brāļem kaŗâ jāt.
Būs brāļem kaŗâ jāt
Nepuškotu cepuriti.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti,
Puško brāļa cepuriti
Sarkan' rožu lapiņàm.
Dziedadama appuškoja,
Raudadama pavadija.
Neraud' gauži, man' māsiņa,
Gan tu mani sagaidisi.
Gan raud gauži man' māsiņa,
Vēl jo gauži tēvs, māmiņa.
Neraudat, tēvs, māmiņa,
Gan jūs mani sagaidisit.
Gan raud gauži tēvs, māmiņa,
Vēl jo gauži līgaviņa.
Neraud' gauži, līgaviņa,
Gan tu mani sagaidisi.
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu,
Sagaid' manu kumeliņu
Mālainàm kājiņàm.-
Nomazgaju baltas kājas,
Ieved' rožu dārziņâ.
Es jautaju kumeliņu,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur asiņu upe tek,
Kur asiņu upe tek,
No kauliem tiltu tais',
Zobaniem sēta krauta,
No plintèm žogu pina,
Kaudzèm meta cepuriņas.
Tur gul vīri kà ozoli,
Kà mēreni muiženieki.
«4567891011121314»
Rezultāti: 71 - 80 no 681
meklēt Dainu skapī