SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meitas pie laika apkopjās.
Katalogs > ... > Tautas gaidāmas. > Meitas pie laika apkopjās.
Rezultāti: 61 - 70 no 148
14092-2
Kam, bāliņi, nesaciji,
Kuŗu dienu tautas jāja,
Es būt' savas nama durvis
Rozitèm izspraudusi.
14093-0
Kaut (Kad) es būtu zinajuse,
Kuru dienu tautas jāja,
Es būt' savu rožu dārzu
Dižen daiļu puškojuse,
Es būt' viņu apseguse
Ar baltàm sagšiņàm.
14094-0
Kaut es būtu zinajuse,
Kuru dienu tautas nāks,
Es būt' savu vainadziņu
Dižan' daili puškojuse.
14095-2
Kam pirmak zinajusi,
No kurienes tautas jās,
Es būt' tiltu taisijusi
No veciem dalderiem;
Bērziem galus nogriezusi
Ar sudraba šķēritèm.
14095-0
Kaut es būtu zinajuse,
Kuru ceļu tautas jāj,
Es būt' tiltu pataisijse
No veciem dalderiem.
14095-1
Būt' es to zinajuse,
Kuru dienu tautas jāj,
Es būt' tiltu taisijuse
Par Daugavas viduciti
No jauniem dalderiem,
No veciem dukatiem.
14096-1
Koši savu galvu pinu,
Koši liku vaiņadziņu,
Koši gaidu tautas dēlu
No pulciņa izjājam.
14096-0
Koši savas kājas avu,
Košu sedzu villainiti,
Koši gaidu tautu dēlu
Pa celiņu atjājam.
14097-0
Labak dziedu kāj' audama,
Ne kà galvu sukajot;
Labak tautas piektdien jāja,
Ne bez saules vakarâ.
14098-0
Liec, meitiņ, zīļu rotu,
Nu jāj tavi precinieki:
Viņpus Rìgas zirgi zveedza,
Še skaneja iemauktiņi.
«345678910111213»
Rezultāti: 61 - 70 no 148
meklēt Dainu skapī