SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 41 - 50 no 225
4978-5
Kur bijàt, Dieva dēli,
Nosvīduši kumeliņi,
Nosvīduši, apsegloti?
Dieva dēli kumeliņus
Ielaiž zelta aplokâ,
Ielaiž zelta aplokâ,
Daliek mani par ganiņu.
Tà pasaka dalikdami:
Nenolauz zelta zaru!
Es nolauzu trīs zariņus,
Noteceju lejiņâ,
Meklè mani mīļ' Dieviņš
Ar saviem sulaiņiem.
Atrod mani mīļ' Dieviņš
Ar saviem sulaiņiem.
Daliek mani mīļ' Dieviņš
Pie savàm kalponèm.
- Es tev lūdzu, mīļ' Dieviņ,
Kādu tu man loņu dosi?
- Es tev došu zelta kroni
Sudrabiņa maliņàm.
- Es tev lūdzu, mīļa Laime,
Kur es viņu paglabašu?
- Vakarôs guldamàs,
Liec savâ pagalvê;
Rītos agri celdamàs
Liec savâ galviņâ.
4978-0
Dieva dēlis pirti dara
Apakš kupla ozoliņa.
Tur atjāja mīļš Dieviņis
Ar Māriņas kumeliņu;
Ielaiž rožu dārziņâ,
Pieliek mani par ganiņu.
Pielikdamis piesacija,
Lai nerausta zelta rozes.
Es norāvu pilnu sauju,
Noteceju lejiņâ.
Meklè mani mīļš Dieviņis
Ar visiemi eņģeļiem.
Satiek Māru. Vaicā Māra:
Ko mekleji, mīļš Dieviņi?
- Meklej' savu zirgu ganu,
Zelta rožu raustitaju.
- Ai, piedod, mīļš Dieviņis,
Tam nabaga sērdienim,
Ne tam tēva, ne māmiņas,
Kas piedeva padomiņu.
4978-7
Zaķis saldu alu dara
Liela ceļa maliņâi.
Atjāj divi Dieva dēli,
Nosvīduši kumeliņi.
Kumeliņus noseglojši,
Ielaiž zelta aplokâ.
Es nabaga sērdienite,
Lika man klāt stāvèt;
Lika man klāt stāvèt,
Lai nerāva zelta zāli.
Kad norāva zelta zāli,
Es iekritu čaugavâi ?.
Meklè mani Dieva dēli
Ar visiem sulaiņiem.
Mekledami, staigadami,
Satiek vienu vecu tēvu.
-Ko jūs, bērni meklejiet?
-Meklejam sērdieniti.
-Mīļie bērni, piedodiet
Tai nabaga sērdienei.
4978-8
Zaķits saldu alu dara
Kumeliņa pēdiņâ.
Tur atjāja Dieva dēli
Nosvīdušus kumeliņus.
Nosvīdušus, norasojšus
Ielaiž zelta aplokâ,
Ielaiž zelta aplokâ,
Liek sērdieni ganitaju.
Pielikdami piesacija,
Lai nelauza zelta zarus.
Zelta zarus nolauzusi,
Iesviedusi Daugavâ.
Dieva Dēli meklèt gāja
Ar visiemi eņģeļiem.
Mekledami satikuši
Vienu vecu, vecu tēvu.
-Bērni, mani mīļi bērni,
Sērdieniti nemocat,
Sērdienite Dievam gauda,
Saujâ slauka asariņas.
4978-1
Atjāj divi Dieva dēli,
Abiem bēri kumeliņi.
Kumeliņus nosedloja,
Salaiž Dieva dārziņâ.
Es nabaga bārenite,
Daliek mani par ganiņu.
Dalikdami piesacija:
Nenolauzi zelta zaru.
Staigajoti, ložnajoti
Nosalaužu zelta zaru,
Nosalaužu zelta zaru,
Noteceju lejiņâ.
Dzirdu Dievu jautajoti:
Kur palika bārenite?
Bārenite lejiņâi,
Ritin' gaužas asariņas.
4978-4
Dievs atjāja vakarâ,
Kur liks Dieva kumeliņu?
Sien sudraba aplokâ
Sīku ķēžu pavadâ.
Es nabaga sērdienite,
Pieliek mani par ganiņu.
Dieva dēls man aizliedza,
Ne zariņu nenolauzt.
Es nolauzu vienu zaru,
Pateceju lejiņâ.
Meklè mani mani Dieva dēli
Ar visiem eņģeļiem;
Mīļa Māra mani slēpa
Zelta slošu lapiņâs.
4978-3
Dieviņš dara zeltaploku
Stūru stūru, zaru zaru.
Atjāj Dieva mīļi dēli
Nosvīdušus kumeliņus.
Es nabaga sērdienite,
Pieliek mani ganitaju.
Pielikdami piesacija:
Nenolauž zelta zarus!
Es nolauzu zelta zarus,
Noteceju lejiņâi,
Noteceju lejiņâi,
Mīļas Māŗas pirtitêi.
Apsedz mani mīļa Māŗa
Apakš slotu lapiņàm.
Meklè mani mīļš Dieviņis
Ar saviem dēliņiem.
- Piedod jele, mīļš Dieviņis,
Tai nabaga sērdienei.
Nepiedošu, nepiedošu,
Kam nolauza zelta zaru.
4979-0
Dieviņš jāja, Māra brauca
Sērdieņiem panākstôs.
Dieviņš deva bērus zirgus,
Māra raibas raibelites.
4980-0
Dúd, Dìveņ, bòriņam
Dìvu rast ceļeņî,
Dìvu rast ceļeņî,
Laìmu ceļa gaļeņî.
4981-0
Dod Dieviņ, man padomu,
Man nevaida devejiņa:
Mans padoma devejiņis
Guļ zem zaļu veleniņu.
«1234567891011»
Rezultāti: 41 - 50 no 225
meklēt Dainu skapī