SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve.
Rezultāti: 41 - 50 no 8246
1066-1
Ar balodi ziņu sūtu
Tālajaje māsiņai:
Dziļi dubļi, stīvi zirgi,
Piekusuši arajiņi.
1067-0
Jūdz, tautiet, kumeliņu,
Brauc pakaļ māmiņai!
Nežēlo zirga sava,
Žēlo manu augumiņu.
1068-0
Jūdz, tautieti, bēru zirgu,
Brauc pie manas māmuļites,
Lai redz mana māmuļite,
Vaj es mirstu, vaj dzīvoju.
1068-1
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauc pēc manas māmuliņas!
Lai es mirstu, lai dzīvoju,
Lai redz mana māmuliņa.
1069-1
Devu ziņu Laimiņai!
Devu ziņu māmiņai;
Papriekš Laima steigusies,
Kà vēl mana māmuļiņa.
1069-0
Sūtij' ziņu Māriņai,
Sūt' manai māmiņai;
Nāc, Māriņ, tu papriekšu,
Ne kà mana māmulite.
1070-1
Veca māt', veca māt',
Kad brauksim baznicâ?
Šodien ir silta diena,
Nu nečīkst ragutiņas.
1070-0
Veca māt', veca māt',
Važosim ciemíņâ;
Nu nevaidi salti laiki,
Nu nečīkst kamaniņas.
1071-0
Vainaciņu valkadama,
Par Laimiņu nebēdaju;
Kad noņēma vainaciņu,
Lūdzu Laimes raudadama.
1072-1
Jaunas sievas, jaunas meitas,
Mīļi Laimas lūdzaties;
Vecas sievas nebēdaja,
Tàs ar Laimu sadereja.
«1234567891011»
Rezultāti: 41 - 50 no 8246
meklēt Dainu skapī