SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meitas iet rādīties.
Katalogs > ... > Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > Meitas iet rādīties.
Rezultāti: 31 - 40 no 40
14692-20
Sasēda meitiņas
Diža gara rinda,
Sagrieza vaiņagus
Saulites pusê.
Kur, māmiņa, es sēdešu,
Es bij' tāda neražena?
-Sēd', meitiņa, rindiņâi,
Pašâ rindas galiņâ,
Nāks Laimite, ņems no gala,
Ne no vidus lasisies.
14693-0
Liela rinda sasēduse
Dižanaju, ražanaju.
Nāks tautiņas, ņems no vidus,
Ņems to pašu diženaju.
14694-0
Māte mani mīļi sauca:
Nāc, meitiņa, istabâ!
Vaj ta sauca mīledama,
Vaj tautàm rādidama?
14695-0
Māte savas meitas teica:
Pūru mala rītiņâ!
Parād' manim, māmulite,
Kura pūra malejiņa?
14696-0
Malu brāļa kamburê
Apputejšu vaiņadziņu.
Sajāj tautu pilla sēta,
Man jaiet rādities.
Māršiņ brāļa līgaviņa,
Ej par mani parunàt!
-Ej, māsiņa, nebēdaji,
Tu dzīvoji, neguleji.
14696-1
Atjāj tautas rībedamas,
Es vēl dzirnu kambarî,
Es vēl dzirnu kambarî
Apputejšu vainadziņu.
14697-0
Nāc laukā, tautu meita,
Lai es tevi apskatos,
Vaj tu ruda, vaj peleka,
Vaj sudraba valkataja.
-Ne es ruda, ne peleka,
Ne sudraba valkataja.
14698-0
Sazaproti, neprašiņa,
Ka es tevis lūkojos:
Līdz zemei zīda deķis
Bērajam kumeļam.
14699-0
Sauc, māmiņ, savas meitas
Pa vienai istabâ!
Nāca lielas, nāca mazas,
Nenāk mana sadereta.
14700-0
Vilšus mani māte vīla
Pie tautieša istabâ;
Laba brāļa līgaviņa,
Viņa man pasacija.
«1234
Rezultāti: 31 - 40 no 40
meklēt Dainu skapī