SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Slaiks un garš, sīks un mazs, zems un druknis, ete. augums.
Katalogs > ... > Augums. > Slaiks un garš, sīks un mazs, zems un druknis, ete. augums.
Rezultāti: 31 - 40 no 126
5317-0
Es, puķit, tevis dēļ
Šonakt miegu neguleju.
Smīdra gaŗa, koša balta,
Ražans linšu vaiņadzinis.
5318-0
Es snīdra, es gaŗa,
Es laba loka,
Es lēkšus pārlēcu
Par Daugaviņu.
5319-0
Es ùzaugu liela meita
No tàs mazas māmuļites:
Tecedama birzi loku,
Stāvedama zvaigznes skaitu.
5319-1
Diži dēli uzauguši
No vecàs māmuliņas:
Tecedami birzi loka,
Stāvedami zvaigznes skaita.
5319-2
Es izaugu diža meita
No tàs mazas māmuļites,
Gāju mežus šķirstidama,
Koku galus locidama.
5320-0
Es cereju diža augt,
Es uzaugu dupurits.
Šķiraties, smīdri ļaudis,
Lai dupuris grozijàs.
5321-0
Gana man ša auguma,
Gan ša paša veiklumiņa;
Lai aug manas citas māsas,
Lai ņem manu veiklumiņu.
5322-2
Gana man ša auguma,
Ša gudrà padomiņa;
Tikai vien, bāleliņi,
Apkaliet sudrabâ.
5322-0
Gana man ša auguma,
Gana ša tikumiņa,
Apkaliet, bāleliņi,
Sīkajo sudrabiņu.
5322-4
Diezgan man ša auguma,
Ša gudrà padomiņa;
Ja bagati bāleliņi,
Lai apkaļ sidrabâ.
«1234567891011»
Rezultāti: 31 - 40 no 126
meklēt Dainu skapī