SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bērenieki atgriežās no kapiem bēru namā.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Bērenieki atgriežās no kapiem bēru namā.
Rezultāti: 21 - 30 no 57
27651-1
Kur bijàti, bāleliņi,
Smilšainàmi kājiņàm?
-Mēs bijàm māmiņai
Mūža mājas darinàt.
27652-0
Kur, ļautiņi, jūs bijàt
Smiltainàm kājiņàm?
-Mēs bijàm smiltienâ
Smilšu kalnu purinàt.
27653-0
Kur, ļautiņi, jūs bijàti
Smilšainàmi kājiņàm?
-Mēs to jūsu ienaidnieku
Ar smiltim apbēràm.
27654-2
Kur bijat jūs, ļautiņi,
Smilšainàm kājiņàm?
-Dažu labu augumiņu
Smiltiņâs glabajam.
27654-0
Kur, ļautiņi, jūs bijat
Smilšainàmi kājiņàm?
Vaj jūs otra augumiņu
Smiltiņàmi apbērat!
27654-4
Kur tie bij, sveši ļaudis,
Smilšainàm kājiņàm?
Vaj jūs manu bāleliņ'
Smiltiņàm apbērat?
27654-3
Kur, ļauteņi, jeus bejót
Smilkšútóm kòjeņóm?
Vaj jeus ùtra augumeņu
Ar smilktím apbèrét?
27654-5
No kurienes jūs, ļautiņi,
Smiltainàmi kājiņàm?
-Nupat jūsu vīra māti
Smiltainê apbēràm.
27654-1
Kur bijat, bāleliņi,
Smilšainàmi kājiņàmi?
Manu daiļu augumiņu
Ar smiltìm apbērat.
27655-0
Lai aizauga tas celiņš
Ar zaļo dāboliņu,
Nu es savu mīļu tēvu
Kapsētâi pavadiju.
«123456»
Rezultāti: 21 - 30 no 57
meklēt Dainu skapī