SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brūti ved tālumā.
Katalogs > ... > Dažādi apcerējumi, vedējiem ar brūti aizbraucot. > Brūti ved tālumā.
Rezultāti: 21 - 30 no 75
18098-0
Ej, māsiņa, viena pate,
Kam tik tālu sadereji;
Visi mazi bāleliņi
Raud, kumeļus seglodami.
18099-0
Es saviem bāliņiem
Garu ceļu padariju:
Devu savu vainadziņu
Simtu jūdzu tālumâ.
18100-0
Es šķietos tāļu ieti,
Tāļ' atstāti bāleliņu,
Nu nevaru žēlabàm
Brāļa māju nožēlot.
18101-0
Kadēļ mani tāļak veda
Aiz citàm māsiņàm?
To man dara daila rota,
Iznesiga valodiņa.
18102-0
Kam, māmiņa, tāli devi,
Kam nedevi kaimiņôs?
Es būt' tavu rīta māli
Ganidama samaluse.
18103-0
Kas manam kumeļam
Garu ceļu padarè?
To māsiņ' padarè,
Tāļ' iedam' tautiņês.
18104-1
Kreit, skujeņ, nakrytuşe
Tiki dziļi eudinî!
Ej, mòşeņ, nagòjuşe
Tiki tóļi tauteņôs.
18104-0
Krīt', skujiņa, nekrituse
Tik dziļâ ūdenî!
Ej, māsiņa, negājuse
Tik tālâs tautiņâs.
18105-1
Kur vasaru saule tek,
Tur ziemâ mēnesnica;
Kur māmiņa nebijuse,
Tur meitiņu iedevuse.
18105-0
Kur autiņa neveleja,
Tur veleja villainiti;
Kur māmiņa nebijuse,
Tur meitiņu aizdevuse.
«12345678»
Rezultāti: 21 - 30 no 75
meklēt Dainu skapī