SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Apdāvina kāzu goda ļaudis, vedējtēvu un vedējmāti; brūtgana brāļiem vedējiem un brūtes brāļiem panāksniekiem apsien dvieļus un dod cimdus, kas notiek pa lielākai daļai jau brūtes mājā.
Katalogs > ... > Apdāvina kāzu goda ļaudis, vedējtēvu un vedējmāti; brūtgana brāļiem vedējiem un brūtes brāļiem panāksniekiem apsien dvieļus un dod cimdus, kas notiek pa lielākai daļai jau brūtes mājā.
Rezultāti: 21 - 30 no 81
25465-1
Kur brāļi stāveja,
Tur spaļi bira:
Uzkāre māsina
Spaļotu dvieli.
25466-0
Man nebija māsas žēl,
Kà to māsas dāvaniņu:
Nolīkuši gaŗus dvieļus,
Jāj pelcê mercedami.
25467-0
Nav cimdits ormanim,
Nav jostìn's padurvê
Viena pat' diega josta
Kà nabag' pātadzìn'.
25468-1
Pieci cimdi, pus zeķites
Bij manâ pūriņâ;
Ja bij pieci vedejiņi,
Bij visiem, vēl atlika.
25468-0
Pieci cimdi, pus zeķites
Tautu meitas pūriņâi;
Atjāj pieci vedejiņi,
Tos apdala, vēl atliek.
25469-1
Precej' mani precenieks,
Linu kreklu gribedams;
Es tev došu tāšu kreklu,
Skrej ellê grabedams.
25469-0
Precè mani preceniece,
Linu krekla gribedama;
Es iedevu tāšu kreklu,
Skrej ellê grabedama.
25470-0
Ripaiņi, spangaiņi
Mūs' māsas dvieļi;
Situse, auduse
Mūs' māsiņa.
25471-0
Ta māsiņa bāliņôs
Cūkas vien ganijuse:
Visiem mūsu vedejiem
Cūkacišu cimdi bija.
25472-1
Vedekliņas vesti gāju,
Villainites gribedama;
Suna veco saplosija,
Vedekliņa neiedeva.
«12345678»
Rezultāti: 21 - 30 no 81
meklēt Dainu skapī