SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dēlu mātes un meitu mātes pretejāds stāvoklis.
Katalogs > ... > Dēlu māte un meitu māte. > Dēlu mātes un meitu mātes pretejāds stāvoklis.
Rezultāti: 21 - 30 no 137
23607-1
Dēlu māte grozijàs,
Trijè svārki mugurâ;
Meit's māte aizkrāsnê,
Puspakulu lindrakâ,
Puspakulu lindrakâ,
Meitai tiesu nodevuse.
23608-3
Resna, resna dēlu māte,
Piecas sagšas mugurâ;
Tieva meitu māmuliņa,
Viena pate villainite.
23608-0
Dēlu māte grozijāsi,
Treji svārki mugurâ;
Meitu māte nabadzite,
Vieni paši lindraciņi.
23608-4
Tur palika meitu māte
Vienâ linu lindrakâ;
Še atradu dēlu māti,
Triji svārki mugurâ.
23608-2
Plikšu plakšu dēlu māte,
Vieni paši lindraciņi;
Redz, kur kupla meitu māte,
Triji svārki mugurâ.
23608-1
Dēlu māte grozijàs,
Pieci svārki mugurâ;
Meitu māte aizkrāsnê
Puspakalu lindraciņu.
23609-2
Dēls māt' kà kuniņ'
Kājàm tecè baznicê;
Meits māt' pasmējas,
Znoši braukš's vizinè.
23609-1
Dēlu māte, dzelza ķēve,
Kājàm skrēja baznicâ;
Meitu māti znoti, draugi
Kà cielavu vizinaja.
23609-9
Meitu māte braukšus brauca,
Seši sirmi kumeliņi;
Dēlu māte, kurta kuņa,
Kājàm skrēja baznicâi.
23609-6
Dēlu māte nabadzite
Cūku brauca baznicê;
Kas kaiš meitu māmiņè,
Znoti grezni vizinaja
Sudrabiņa kamanàm,
Zeltitiem pulksteņiem.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 137
meklēt Dainu skapī