SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Saņem un apkopj kūmu zirgus.
Katalogs > ... > Krustības. > Saņem un apkopj kūmu zirgus.
Rezultāti: 21 - 27 no 27
1385-2
Pieci bēri kumeliņi
Uz akmeņa auzas ēda:
Visi pieci piedereja
Jaunajam bāliņam.
1385-4
Kam tie sirmi, kam tie bēri
Pa aploku riņķi grieza?
Tie tētiņa kumeliņi,
Ko vakar (šodien) glabajàm.
1385-3
Kam tie sirmi kumeliņi
Pa aploku spēlejàs?
Tie bāliņa (tētiņa) kumeliņi,
Ko vakar glabajàm.
1386-0
Kam tie tādi gani gana
Liela ceļa maliņâ?
Tàs Grietiņas gani gana,
Kur' šodien kristijàm.
1387-1
Kas dūņu sajauce upites malu?
Kūminu kumelini, dzert gribedami:
Cert kāju, cert otru, lec dūņu ? augšam.
1387-0
Kas dūņas sajauca upites malâ?
Kūmiņu kumeļi, dzert gribedami;
Cērt vienu, cērt otru kāju, lec dūņas gaisâ.
1388-0
Ik pie pelces piebraucot,
Kumeliņis krustu meta,
Kumeliņis krustu meta
Ar pakaļas kājiņàm.
«123
Rezultāti: 21 - 27 no 27
meklēt Dainu skapī