SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Deju beidzot, nesēja pienes bērnu mātei pie gultas.
Katalogs > ... > Pādi dīda. > Deju beidzot, nesēja pienes bērnu mātei pie gultas.
Rezultāti: 21 - 30 no 32
1574-1
Kur likšu pāditi, izdancinatu?
Vaj došu tēvam, vaj māmiņai?
Nedošu tēvam, tam cietas rokas;
Māmiņai, tai es došu,
Lai ta dižu audzinaja.
1574-0
Es pādites nesataja,
Es pādites dīditaja.
Kur likšu pāditi, izdīdijusi?
Vaj došu tēvam, vaj māmuļitei?
Nedošu tēvam, tam cietas rokas;
Māmiņai došu, tai mīkstas rokas.
1574-2
Kur likšu pāditi, izdancinajis?
Vaj došu tēvam, vaj māmulitei?
Tēvam nedošu, tam cietas rokas;
Mātei, tai došu, tai mīkstas rokas.
1575-0
Kur likšu pāditi, izdancinajis?
Māmiņas vietâ, ābola cisâs.
1575-1
Kur likšu pāditi, izdancinajis?
Māmiņas gultâ kaigalî,
Niedolu gultâ, ābola cisâs.
1576-0
Auklejam šādi tādi,
Atdodam māmiņai,
Atdodam māmiņai
Mīkstajâs rociņâs.
1577-1
Slīdi, mana pādite, no manàm rokàm,
No manàm rokàm māmiņas klēpî.
1577-0
Slīdi, mana pādite, no manu roku,
No manu roku māmiņas klēpî.
1578-3
Šis aukleja, tis aukleja,
Vis' aukleja grūstidam';
Auklès mani mātes brāls
Vieglajàmi rociņàmi.
1578-2
Auklè mani šādi tādi,
Grumdìt vien pagrumdija;
Auklè mani mātes māsa
Vieglajàm rociņàm.
«123»
Rezultāti: 21 - 30 no 32
meklēt Dainu skapī