SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
Katalogs > ... > Dziesmas un dziedāšana vispārīga tautas manta un cilvēka mūža pavadoņi. > Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
Rezultāti: 21 - 30 no 141
57-1
Es dižana tautu meita,
Dziedadama vien staigaju;
Piedziedaju Kurzemiti,
Nu dziedašu Vidzemê.
57-0
Es būt skaisti padziedajse,
Aiz kundziņa nedrīksteju:
Kundziņš man pliķi cirta,
Dūri sita mugurâ.
58-0
Es māsiņa jaunakà,
Es ta visu vēligà,
Puķit' rāvu tecedama,
Gaisu šķīru dziedadama.
59-0
Es to nieka (nenieka) nebēdaju,
Kad man sīva māmuļite (saimeniece).
Iztapusi klajumâ (druviņâ),
Palēkdama padziedaju.
59-2
Rāji, rāji, tautu dēls,
Ne rādams nenorāsi;
Kad es tiku tīrumâ,
Palēkdama gavileju.
59-1
Sveša māte mani rāja,
Lai es gāju (ietu) raudadama;
Es izgāju tīrumâ,
Tīšam dziedu, gavileju,
Tīšam dziedu, gavileju,
Svešu māti kaitinaju.
60-0
Es savôs bāliņôs
Dziedadama vien staigaju;
Nenorāj tu, tautieti,
Ir pie tevis tà darišu.
60-2
Tautu dēls brīnijàs,
Ka (Kad) es līgsma brālišôs.
Ir pie tevis līgsma būšu,
Ja tu mani nenorāsi.
60-1
Rāj man' kungi, bāleliņi,
Es staigaju dziedadama;
Ne, tautieti, tu norāsi,
Ir pie tevis tà darišu.
61-1
Ko ta man padarija,
Sveša māte gražodama?
Ceļu krēslu dziedadama,
Lai sēd viņa raudadama.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 141
meklēt Dainu skapī