SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Atbalss no senajiem laikiem.
Katalogs > ... > Precību dziesmas. > Atbalss no senajiem laikiem.
Rezultāti: 131 - 140 no 575
13257-0
Es izjāju Prūšu zemi
Smilgâm šūtu kažociņu.
Saspranģeju, apsegloju
Savu bēru kumeliņu,
Nu ar Dievu, Prūšu meitas,
Man pašam līgaviņa!
Jāj' pret meitu māmuliņas,
Kà saulite mirdzedams.
Meitas māte, ieraudzijsi:
Edz, kur mana saulit lec,
Tam es došu sav' meitiņu,
Vaj ta gāje, vaj negāje.
Meitin', dzirda tos vārdiņus,
Ietek rožu dārziņâ,
Ietek rožu dārziņâ,
Nopin rožu vainadziņu.
Uzlikusi galviņâ,
Tek pret manim raudadama.
Neraud' vis, man' sirsniņ,
Tūdaļ līdz nevedišu;
Par trim dienàm cetortâ,
Tad no manis vairs nebēgsi.
Nu saņēme kumeliņu,
Ieved' rožu dārziņâ,
Ved man' pašu istabâ,
Sēdin' galda galiņâ.
Sēžu, sēžu visu nakti,
Gaiļa laiku gaididam,
Kad sagaidu gaiļu laiku,
Tad vēl dzirdu tos vārdiņus:
Es grib' tava mīļà būt,
Glabàt visas tavas lietas,
Tavus zirgus, tavus vēršus,
Tavas klētes atslēdziņas.
13258-1
Cesìs augu es meitiņa,
Gaujâ gāju baznicâ;
Man atjāja no Kandavas
Alenderu precinieki.
13258-0
Es meitiņa Cēsîs augu,
Dunckâ gāju baznicâ;
Vaj tadēļ man atjāja
No Kandavas precenieki?
13258-2
Trikatiešu meita biju,
Raunâ gāju baznicâ;
Vaj tadēļ jau man atjāja
No Kambatas precinieki?
13259-0
Es savam kumeļam
Stīgàm šuvu iemauktiņus,
Stīgàm šuvu iemauktiņus,
Zaļa zīda pavadiņa.
Kokledamis es nojāju
Prūšôs jemti līgaviņu.
Kad nojāju, tad piesēju
Pie meitiņu rožu dārza,
Pie meitiņu rožu dārza,
Pie kuplaja ozoliņa.
Kumeliņis dancodamis
Sarauj zīda pavadiņu,
Sarauj zīda pavadiņu,
Ielec rožu dārziņâi,
Ielec rožu dārziņâi,
Meitàm skādi padarija.
Meitas, dusmas neturate,
Es to tīšu nedariju;
Grib kumeļis rožu dārzu,
Vaj rozīšu ravetaju.
-Rožu dārzu gan dabosi,
Ravetaju nedabosi.
13260-0
Es tev lūdzu, stūrmaniti,
Stūrè Lības saliņâ!
Viena meita Lībiņai,
Otra Doles vagaram.
13261-0
Es uzkāpu kalniņâ,
Segloj' savu kumeliņu;
Apsegloju, appušķoju,
Jāju tālu tautiņâs.
13262-0
Gāju meitu lūkoties,
Riekstus bēru ķešiņâ.
Sviedu sauju istabâ,
Svied' otaru kambarî.
Kamēr meitas riekstus lasa,
Tamēr saule vakarâ.
Saka manim ciema meitas,
Šo naksniņu te gulèt.
Pati meita vietu taisa,
Pati gāja klāt gulèt.
Še ir kungi, tiesas vīri,
Puiša vainas nesakiet.
13263-1
Gaismeņai austùt,
Sauleitei làcùt
Vaì, agri, agri saùleitei làcùt!
Jaunais puìškins
Zyrgus sadlòja,
Vaì agri, agri zyrgus sadlòja!
Zyrgus sadlòja,
Griùš nùsapyute,
Vaì agri, agri griùš nùsapyute!
Griùš nùsapyute,
Gauži raudòja,
Vaì agri, agri gauži raudòja!
Jój jaunais puìškins
Pa garu ceļu,
Vaì agri, agri pa garu ceļu!
Jóju es, jóju,
Lai gon napazyna,
Vaì agri, agri lai gon napazyna!
Lai gon napazyna,
Lobdìn atjème,
Vaì agri, agri lobdìn atjème!
Lobdìn atjème,
Par mìlu sauce,
Vaì agri, agri par mìlu sauce!
Par mìlu sauce,
Gradzinim meja,
Vaì agri, agri gradzinim meja!
Gradzinim meja,
Skusteņu deve,
Vaì agri, agri skusteņu deve!
Jòj jaunais puiškins,
Treis dorzi prìškâ,
Vaì agri, agri treis dorzi prìškâ!
Pyrmejâ dorzâ
Kiùkoj dzaguze,
Vaì agri, agri kiùkoj dzaguze!
Ùtrejâ dorzâ
Syt laksteigola,
Vaì agri, agri syt laksteigola!
Trežejâ dorzâ
Raud jauna meita,
Vaì agri, agri raud jauna meita!
Jaunai meitiņei
Zaļš vaiņuceņš,
Vaì agri, agri zaļš vaiņuceņš!
Tev, dzaguzeite,
Pùrini bàrzi,
Vaì agri, agri pùrini bàrzi!
Tev, laksteigola,
Malnòs upines,
Vaì agri, agri malnòs upines!
Tev, meitineite,
Borga mòteica,
Vaì agri, agri borga mòteica!
Borga mòteica
Borgi lomòja,
Vaì agri, agri borgi lomòja!
Svíde atslágas
Zam tovóm kòjóm,
Vaì agri, agri zam tovóm kòjóm!
13263-0
Gaismeņai austùt
Saùļeitei làcùt,
Vaì agri, agri saùļeitei làcùt!
Jau jaunais puìškins
Zyrgus sedlòja,
Vaì agri, agrì zyrgus sadlòja!
Zyrgus sadlòja,
Tòļi dùmòja,
Vaì agri, agri tòļi dùmòja!
Jóšu es, jóšu
Uz ļelu cìmu,
Vaì agri, agri uz ļelu cìmu!
Uz ļelu cìmu,
Uz jaunu meitu,
Vaì agri, agri uz jaunu meitu!
Tev, jaunais puìškins,
Treis sadi prìškâ,
Vaì agri, agri treis sadi prìškâ!
Pyrmejâ sadâ
Kiùkoi dzaguze,
Vaì agri, agri kiùkoi dzaguze!
Ùtrejâ sadâ
Syt laksteigola,
Vaì agri, agri syt laksteigola!
Trešejâ sadâ
Sèd jauna meita,
Vaì agri, agri sèd jauna meita!
Tev, dzaguzeite,
Óriski bàrzi,
Vaì agri, agri óriski bàrzi!
Tev, laksteigola,
Mallnòs upines,
Vaì agri, agri mallnòs upines!
Tev, jaunò meitiņa,
Svešò puseite,
Vaì agri, agri svešò puseite!
Borga mòteica
Špetna mòseica,
Vaì agri, agri špetna mòseica!
Atslàgas svìde
Zam tovóm kòjóm,
Vaì agri, agri zam tovóm kòjóm!
Atslágas svíde,
Bardži lomòja,
Vaì agri, agri bardži lomòja!
«1011121314151617181920»
Rezultāti: 131 - 140 no 575
meklēt Dainu skapī