SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Aicina kūmās; krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas.
Katalogs > ... > Krustības. > Aicina kūmās; krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas.
Rezultāti: 11 - 20 no 51
1286-3
Atiet mana krista māte
Par lielo tīrumiņu,
Skaista balta villainite,
Zelta puķe rociņâ.
1286-6
Kas tur nāca čabedama?
Kas niedrites brakšķinaja?
Ta bij mana krusta māte,
Zelta puķes rociņâ.
1286-5
No tālienes es pazinu,
Kur nāk mana krusta māte:
Zelta kronis galviņâ,
Zelta roze rociņâ.
1286-9
Kas tur spīdi, kas tur mirdzi
Aiz tiem bērza krūmiņiem?
Kūmas nesa krustdēliņu,
Zelta roze rociņâ.
1287-1
A, Dieviņu, a, Dieviņu,
Brālits mani godinaja!
Kad atnāks mana reize,
Es brāliti godināšu.
1287-0
À Dieviņu, à Dieviņu,
Brālits mani godinaja:
Pirmo reizi kūmâs lūdza,
Liek manâi vārdiņâi.
Kad es iešu tautiņâs,
Es brāliti godinašu:
Es brāliti sēdinašu
Tautu galda galiņâi.
1288-0
Māsiņ mana mīļakaja
Mani mīļi gaidijusi:
Ziediem plānu kaisijusi,
Saldu alu brūvejusi.
1288-1
Mani mīļi bāleliņi
Mani mīļi aicinaja:
Brūvè saldu alutiņu,
Mētràm kaisa istabiņu.
1289-0
Ceļu mēru, dubļus bridu,
Krustdēliņa pelnidama:
Būs viņâ saulitê
Man kājiņu āvejiņš.
1290-0
Kūma kūmu aicinaja:
Nāc, kūmiņa, alus dzert;
Nāc, kūmiņa, alus dzert,
Nāc pādites daudzinàt.
«12345»
Rezultāti: 11 - 20 no 51
meklēt Dainu skapī