SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu rencēni
Rezultāti: 1 - 10 no 41
Meklēt vēl
16646-1
Māmiņai četras meitas,
Četri pūri klētiņâ;
Kumeļam četras kājas,
Četri balti pakaviņi.
13250-21
Kroga Anna vietu taisa,
Aicin' mani klāt gulèt.
Guli pati, kroga Anna,
Es pie tevis negulešu;
Es gulešu jūriņâ
Savâ ošu laiviņâ.
Agri dzieda jūŗas gaiļi,
Es agrak piecēlos.
Teci, teci tu, laiviņa,
Pa ozola lapiņàm ?!
Uztek vienu zaļu muižu,
Tâi muižâ trīs meitiņas.
Viena šue,otra ade,
Trešà zīdu šķetinaj'.
Kas to zīžu šķetina,
Ta būs mana laulajiņa.
Ja es tàs nedabuš',
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani racisiet,
Puišu bēdâs nomirušu?
Rokat rožu dārziņâ
Apakš rožu saknitèm.
Tur teceja jaunas meitas
Ik svētdienas puškotos.
Raujat, meitas, ko raujat,
Galotnites neraujiet.
Atjājis viens Dieva dēls,
Nolauž galotniti,
Ienes Māŗas baznicâ.
Māŗa saka lūkodama:
Ne ta puķe, ne ta roze,
Ta ir puiša, dvēselite,
Meitas bēdâs nomiruša.
19180-0
300333-0
15572-0
Tautiets manim zīdu pirke,
Orti deva olektî.
Tev, tautieti, liels godiņš,
Man ir kauns valkajot.
2227-1
Trīs daiļas jumpravas ar buku dancoja:
Viena jāje, otra lēce,
Trešà ļipu luncinaja (kustinaja).
33625-19
Trīs liepiņas upitê,
Visas vienâ kuplumiņâ,
Trīs meitiņas pāri gāje
Pār tiem liepas žuburiem.
Divi pāri pārlaipoja,
Pastariņa nevarej',
Ta iekrita upitê.
Upe viņu netureja,
Ta iedzine Gaujiņâ;
Gauje viņu netureja,
(Ta iedzine Daugavâ,
Daugav' viņu netureja)
Ta iedzine jūritê;
Jūra viņu netureja,
Ta piedzine maliņâ.
Tur uzauge kupla liepa
Deviņiem žuburiem.
Iet bāliņš, kokles taisa
No tiem liepas žuburiem.
Sak' bāliņš kokledams:
Skaisti skan liepas kokle!
Sak' Māriņ' raudadama:
Ta jau neva liepas kokle,
Ta māsiņas dvēselit',
Caur ūdeni peldejusi.
27046-0
Sieviņ ar man' ķīvejàs,
Ka es dzeŗu krodziņâ.
Ko, sieviņa, ķīvejies,
Še man visi gabaliņi:
Še cimdi, še cepur',
Še labais kumeliņš.
19934-2
Redz kur vīri, kas dzeŗ alu,
Kungam tiesu nomaksaiš';
Ko dzērìs diedelnieks?
Kungam tiesa nemaksata.
34055-1
Es redzeju Vella māti
Ābelê kokledamu:
Pieci pirksti, pieci nagi,
Pieci uguns dzirkstelites.
1234»
Meklēja pagastu rencēni
Rezultāti: 1 - 10 no 41
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī