SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu reņģu
Rezultāti: 1 - 10 no 19
Meklēt vēl
33012-2
Kas uguni žibinaja
Viņa meža maliņâ?
Jāņa sieva zāles lasa,
Pilnas krūtes sudrabiņa.
33066-0
Piesēju Jāniti
Pie vārtu staba;
Atnāca Pēteris,
Palaida vaļâ.
17957-0
Vai, māmiņa, vai, māmiņa,
Ko es teva ļaunu daru?
Sedz villaini, atver vārtus,
Parād' ceļu uz tautàm.
35105-3
Tev, Matisa, tev, brāliti,
Piecu stūru vēderiņš.
Vienâ mātes gani gana,
Otrâ tēva pieguļnieki,
Trešajâ stūritî
Darbenieki kārtis cirta,
Ceturtajâ stūritî
Kuņa bērnus palaiduse,
Piektajâ stūritî
Tur nabagi utis kava.
19673-0
Kad es gāju miežu sēt,
Ar apini parunaju.
Aug miezitis augamo,
Tek apinis tekamo.
Ziemassvētku vakariņu
Liksim abus ķīvenî.
33373-1
Vai, lielie ziemas svētki,
Puiši trekni, zirgi vāji;
Puišiem alus, brandavīns,
Zirgiem tukšas redeliņas.
27449-1
Aušu manu netraikat,.
Kamēr gulu sie(n)malì
Traikat citu vakariņu,
Kad noveda smiltienà.
16239-0
Neba visi vedeji
Pa vārtiem nāca,
Cits ari ielīda
Pa cūku caurumu.
33030-5
Jānit, tavu kumeliņu
Augstajàm kājiņàm!
Vēl nebija Pēterim
Tāda dēla jājejiņa.
1353-2
Neba kādas lustes dēļ
Šodien braucu baznicâ:
Maza, draga dvēselite
Baltajâ nēzdogâ.
12»
Meklēja pagastu reņģu
Rezultāti: 1 - 10 no 19
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī