SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu bormaņu
Rezultāti: 1 - 10 no 66
Meklēt vēl
13063-2
Ko tie kraukļi krakšķinaja,
Ko žagatas čerkstinaja?
Tur guļ divi veci puiši
Zaļâ bērzu birzmalâ.
14240-1
Kam ta muiža kalniņâ?
Saule durvis virinaja;
Kam ta māja bāliņôs?
Tai jāj treji precenieki.
34099-0
Zinu, zinu, protu, protu,
Brūte būšu šoruden:
Sidrabota roze zied
Magonīšu viducî.
5487-1
Trīs meitiņas mazgajàs
Baltâ rožu dārziņâ.
Tàs bij daiļas uzaugušas,
Visas vienu garumiņu,
Visas vienu garumiņu,
Visas vienu smukumiņu.
8516-1
Kas manam sunišam
Ik vakarus cisas taisa?
Kas manam pēlejam
Meldu krēslu šūdinaja?
2298-2
Es iejūdzu raibu zaķi
Rakstitâs kamanâs;
Rìgâ manim gaisma ausa,
Vāczemê saule lēca,
Uz tàm Prūšu robežàm
Meitu māte vārtus vēra.
Meitu māte brīnijàs,
Kuras zemes tas puisitis!
Kuras zemes tas puisitis
Ar tik daiļu kumeliņu!
-Stalts man auga kumeliņš,
Rīta rasu dzirdinàts,
Miežu asniem ēdinàts,
Egles skujàm noslaucìts.
12752-1
Es aizjūdzu raibu zaķi
Pašâ Jāņa vakarâ,
Brauc uz Rìgu zāļu pirkt,
Puišiem sērga Vidzemê:
Simts nomira, simts nosprāga,
Simts kà mēris vazajàs.
5622-0
Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribetaja:
Gribēj' laba pavalkàt,
Lab' ielikt pūriņâ.
27123-1
Pliķi sišu, mutes devu
Savam miežu arajam,
Pliķi sišu mācidama,
Mutes devu mīļodama.
9276-1
Uz Laimiņas es raudaju,
Ne uz savas māmuliņas:
Laima mūža licejiņa,
Māmuliņa aukletaja.
1234567»
Meklēja pagastu bormaņu
Rezultāti: 1 - 10 no 66
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī