SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 91 - 100 no 108
Meklēt vēl
16157-0
Kur tu brauksi, bāleliņ,
Ar tik skaistu kumeliņu?
- Brauču tāļu tautiņâs,
Saules meitas vedibâs.
11892-0
Kalpiņš ara melnu zemi,
Grib saimnieka meitu ņemt.
Ar, kalpiņ, pura malu,
Ņem kalpiņa līgaviņu.
845-1
Es pazīstu to meitiņu,
Kura brūte šoruden:
Staigaj' galvu nokāruse,
Kà ruden miežu vārpa,
Es prieciga, es vēliga,
Es staigaju dziedadama.
10888-0
Tumu, tumu, ne tik tāļu,
Es aiziešu tautiņâs;
Dzird' bāliņus ecejam,
Dzird' māsiņas runajam.
13435-5
Naigi, naigi, suņi rēja
Aiz lielaja rožu dārza.
Tautiets sēž kalniņâ,
Gaid' rozišu šķinejiņu.
Gudra biju, es negāju,
Sūtij' savu bāleliņu.
854-2
Dzīràs mani citas meitas
Dziesmiņàm aizdziedàt.
Ko ļautiņi man darìs,
Man bij dziesmu grāmatiņa.
32160-3
Sarkan' bija vakarpuse,
Rīta puse sarkanaka;
Tur tie mani bāleliņi
Krievu pili dedzinaja.
27156-0
Ko tas mans kumeliņš
Atpakaļ skatijàs?
Mana paša līgaviņa
Kājàm tek raudadama.
Apstājies, kumeliņ,
Sēd' iekšâ, līgaviņ!
Vienu roku grožu turu,
Otru roku līgaviņu.
9476-0
Divi tādi pumpainiši
Ap manim glaudijàs.
Viens grib manu lielu pūru,
Otris daiļu augumiņu.
Kurš grib manu lielu pūru,
Tam es knipi parādišu;
Kurš grib daiļu augumiņu,
Pie ta iešu dziedadama.
19743-1
Namiņš kūp, namiņš kūp,
Bāliņš dara alutiņu.
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi bāliņôs.
«67891011»
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 91 - 100 no 108
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī