SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 91 - 100 no 192
Meklēt vēl
13646-15
Mēs deviņi bāleliņi,
Viena pati mūs' māsiņa.
Viena pati mūs' māsiņa
Pūru mala rītiņâ.
Dzirnus šņāce, milna klaudze,
Nedzird pašas dziedatajas.
Ej, māmiņa, maltavê,
Ko dar' mūsu malejiņa?
Māmiņ' nāce istabâ,
Sav' galviņu saņēmusi.
-Ko gaidati, bāleliņi?
Aunatiesi zābakôs,
Dzenait māsai pakaļâ
Pa vizuļu birumiem.
-Nodzenàsi vienu simtu,
Tur deviņi spēlmaniši.
Mani mīļi spēlmaniši,
Priekš ko jūs te spēlejiet?
-Priekš tàs meitas spēlejam,
Ko šo dienu gaŗam vede.
Dzenaitiesi pakaļâ,
Vēl panāksiet celiņâ.
-Nodzenàsi otru simtu,
Tur deviņi kokletaji.
Mani mīļi kokletaji,
Priekš ko jūs te koklejat?
-Priekš tàs meitas koklejam,
Ko vakari gaŗam vede.
Dzenaitiesi pakaļâ,
Vēl panāksiet celiņâ.
-Nodzenàsi trešu simtu,
Ieraug' vienu lielu ciemu.
Paskandina iemauktiņus,
Iztrauceja ciema suņus.
Iznāk divi tautu dēli,
Saņem mūsu kumeliņus.
Ved mūs pašus istabâ,
Sēdin' niedru krēsliņôs,
Izceļ baltu liepas galdu,
Uznes Dieva mielastiņu.
Liek mums ēst, liek mums dzèrt,
Lik lustigi padzīvot.
Mēs neēdam, mēs nedzēram,
Apkārt vieni skatijam.
Ieraugam sav' māsiņu,
Jau micite galviņâ.
Māsiņ zelta drostalite,
Kam tev bija tà darīt?
-Bāliņ putu gabaliņ,
Nevareju tam dariti:
Dzirnus šņāce, milna klaudze,
Tautas nāce klusiņam.
-Māsa zelta drostalite,
Vai tev patīk atpakaļ?
-Brāliņ putu gabaliņ,
Es nevaru to darìt,
Es nevaru to darìt,
Man patike še dzīvot.
Aiznesat māmiņai
Simtu labu vakariņu,
Mazakai māsiņai
Manu zīļu vainadziņu.
12926-6
Ruden puiši zābakôs,
Ploretàm cepurèm;
Pavasarâ vīzitês,
Vis' ar bomi celajami.
31204-0
Gaŗam krogu, gaŗam krogu,
Iekšâ ieti nedrīksteju:
Iekšâ bija grezni ļaudis,
Samīs mani kājiņàm.
24507-0
Tautu dēla mīļi vārdi
Noņem manu vaiņaciņ';
Redzès, mūžu dzīvojot,
Būs tam tādi mīļi vārdi.
2792-1
Ozolini zemzariti,
Kam tu augi lejiņâ?
Cūkas tavu sakni raka,
Palejâ guledamas;
Meitas tavus zarus lauza,
Kalniņâ stāvedamas.
30894-4
Man pazuda bāleliņš,
Baltas avis ganidams.
Teku dienu, teku nakti
Jūŗas malu raudadam'
Jūŗas malu raudadama,
Bāleliņa mekledama.
Tecedama uzteceju
Trīs zvejniekus jūriņâ (zvejojam).
Labrīt, jūŗas zvejnieciņi,
Redzejat mūs' bāliņu?
-Paldies, ciema zeltenite,
Kādis bija jūs' bāliņš?
-Tievs un gars smuks puisits
Dzeltaniem matiņiem,
Dzeltaniem matiņiem,
Iesarkani vaigu gali.
-Ai, godiga brāļa māsa,
Tas gul jūras dibenâ,
Smiltis viņam vaigu grauze,
Ūdens matus plivina.
-Ai, godigi zvejnieciņi,
Velciet viņu maliņâ.
-Ai, godiga mātes meita,
Ko soliji par vilkum'?
-Vienam devu slēžu kreklu,
Otram zīžu nēzdaudziņu,
Trešajam vairs nevaru,
Tam es pati solijos,
Ne vienam, ne otram,
Ka pašam stūrmaņam,
Stūrmanitis gudris vīris,
Tas sēž laivas galiņâ,
Tas māceja laivu irt
Pretim vēju, pa vējam,
Pretim vēju, pa vējam,
Pretim savu līgaviņ'.
17889-25
Netīšam es iegāju
Mīļas Māŗas pirtiņâ.
Mīļa Māŗa man pacēla
Sievas krēslu sēdešan'.
Vai, Dieviņ, nesēdešu,
Man nav sievas vajadziba.
-Sēd', meitiņa, nebīsties,
Būsi sieva dzīvodama.
21323-2
Es neņemšu līgaviņas,
Kamēr pupus aplūkošu.
Mana paša bāliņam
Viena pupa līgaviņa.
15115-0
Es mātei viena meit',
Es lielà, es mazà;
Es tautàm atsaciju,
Uz durvìm stāvedama.
56-4
Ekur (Edz kur) skaisti kaŗa vīri
Mani balti bāleliņi!
Paši gāja spēledami,
Kumeliņi dancodami.
«678910111213141516»
Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 91 - 100 no 192
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī