SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 113_1
Rezultāti: 91 - 100 no 102
Meklēt vēl
14246-3
Krūmiem auga baltas rozes
Gulbeniešu tīrumôs;
Pulkiem jāja Beļavieši
Baltu rožu izravètu.
205-1
Jauna biju, dietin diju ?,
Dziedadama vien staigaju;
Nācin nāca ta dieniņa,
Kad staigaju raudadama.
13614-1
Krauklits sēž kalniņâ,
Zelta kokles kokledams.
Tu, kraukliti, nezinaji,
Kādi viesi istabâ;
Sirmi zirgi, liepas segli,
Mūs' māsiņas precinieki.
Tu, kraukliti, nezinaji,
Kur aizveda mūs' māsiņu.
Pa smilgotu atmatiņu,
Pa slidenu ezeriņu,
Tur aizveda mūs' māsiņu
Uz bagatu Vāczemiti.
21560-0
Neģeldeja, neģeldeja
Tiem svārkiem ta odere;
Neģeldeja, neģeldeja
Tam puišam ta meitiņa.
33638-5
Puisits lūdza tautu meitu,
Kur naksniņu pavadìt,
Kur naksniņu pavadìt,
Kur miedziņu pārgulèt.
-Gul' tu zirgu stallitî,
Es telišu laiderî,
Kad rītâ gaisma nāks,
Gan mēs abi tiksimies:
Es iekš' siena telitèm
Tavâ zirgu stallitî.-
Savâ zirgu stallitî
Lūdz viņš vietu pataisìt.
Es pataisu siena vietu.
Lūdz viņš baltu paladziņ'.
Es uzklāju paladziņu.
Lūdz viņš zilas villenites.
Es uzklāju villeniti.
Lūdz man' pašu klāt gulèt.
Es pie viņa piegulos,
Kà lapiņa drebedama.
Tas nebija stundas laika,
Sāk ar naudu lielities:
Še,māsiņ,zelta nauda,
Še tīrais sudrabiņš!
Labak redzu zelta naudu
Ugunî sadegot,
Ne kà savu vainadziņu
Bez godiņa novalkaju.
18952-2
Bāliņš man maizes deva,
Ik reizites piemezdams;
Nāc, bāliņ, nu es došu,
Nu man savs arajiņš.
16634-1
Klētî auga kupla roze
Iz māsiņas pūra vāka.
Kas rozites zaru lauza,
Tas māsiņu bildinaja.
3612-1
Paga, paga, bāleliņ,
Gan es tevis iegādašu,
Ka tu mani maz' esošu
Pie matiem plucinaji.
8641-1
Ļaud's man cēla valodiņas,
Es pacēlu vainadziņu;
Caurs bij mans vainadziņš,
Izbirst ļaužu valodiņas.
282-7
Trīs meitiņas sasēdušas
Baltābeļu dārziņâ,
Visas gudri saplūkušas
Trīs puķites rociņâ.
Ņem, brālit, tu sev vienu,
Kurai rozes sārtas zied,
Ir es ņemšu sevim otru,
Baltsarkano āboliņu.
Trešaja, kam baltas rozes,
Lai vēl savas mātes klausa,
Pilnu pūru darina,
Jaunos brāļus sagaida.
«678910»
Meklēja avotu 113_1
Rezultāti: 91 - 100 no 102
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī