SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 71 - 80 no 254
Meklēt vēl
19803-2
Sapiņam brūverišu
Sudrabiņa pinekļiem,
Lai tas nakti netecej'
Uz avota ūdentiņ.
28688-0
Pļaujat sienu, bāleliņi,
Pļaujat sienu atāliņu,
Man telites adienites,
Atāliņa ēdajiņas.
16543-0
Liec, māsiņa, pūriņâ
Smalku, resnu gabaliņu,
Diezgan bija tautiņâs
Smalka, resna nesataji.
20001-0
Kroga meita vietu taisa,
Šķite mani še guļam;
Gul' tu pati, kroga meita,
Man taisija līgaviņa.
15131-0
Jājat, tautas, nejājat,
Nedos mani māmuliņa;
Nedos mani māmuliņa,
Sīku, mazu dāvadama.
13250-33
Māmiņai trīs meitiņas,
Visas trīs amatnieces:
Viena mete, otra aude,
Trešà zīdu šķeterei.
Man, māmiņa, to meitiņu,
Kura zīdu šķeterè;
Kad nebūs tàs meitiņas,
Tad nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Bēdiņâs nomirušu?
-Raksim rožu dārziņâ
Zem rozišu lapiņàm.
Tur uzauga kupla liepa
Manu kāju galiņâ.
Kad atnāce svēta diena,
Tur vij meitas vainadziņ'.
Savijušas vainadziņu,
Nones Māŗes baznicâ,
Nones Māŗes baznicâ,
Ieliek Māŗes klēpitê.
Saka Māŗe raudadama:
Tie nevaid rožu ziedi,
Ta ir puiša dvēselite,
Meitu bēdâs nomirusi.
Satin zīdu nēzdaugâ,
Ieliek zelta šūplādê.
28017-0
Ko, brālit, darisim,
Daudz zemiti aparuši?
Jūgsim labus kumeliņus,
Dzīsim gaŗus birzumiņus.
1054-0
Paraugos, pasmejos
Uz tàs savas līgaviņas:
Nava vairs tik lustiga,
Kà atvedu pērruden;
Neziež vairs vaigu gali,
Kà ziedeja bāliņôs.
33628-3
Kur tu skrieni, vanadziņi,
Ar tiem vasku cimdiņiem?
- Skrieņu liepas apraudzìt,
Vaj ir kupla ùzauguse.
Gana kupla, gana resna,
Zari līka Daugavâ.
Noraunam vienu zaru,
Iesviežam Daugavâ.
Tas aizgāja par Daugavas,
Burbuliņus mētadams.
Satiek jūras zvejnieciņi,
Ieņem ziedu laiviņâ,
Ieņem ziedu laiviņâ,
Satin zīdu nēzdaugâ,
Satin zīdu nēzdaugâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ieliek Māras (zelta) šūpulî,
Ieliek Māras (zelta) šūpulî,
Sauc eņģeli klāt šūpot.
Šūpojot, lolojot,
Ronàs daiļa jumpraviņa.
Atjāj divi Dieva dēli
Tàs jumpravas lūkoties.
Lūkodami, zīmedami,
Atron savu īstu mās'.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Kur tu biji šiem gadiem?
- Ak jūs mani mīļi brāļi,
Biju Judu zemitê.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Ko tur Judu zemitê?
- Ak jūs mani mīļi brāļi,
Judu bērnus es aukleju.
- Ak tu mana mīļ' māsiņa,
Ko pelniji aukledama?
- Nopelniju slēžu kreklu,
Divi zelta gredzeniņus.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Kad atiesi ciemoties?
- Es aiziešu to dieniņu,
Kad stāv akmins uz ūdiņ',
Kad stāv akmins uz ūdiņ',
Spalva grime dibinâ.
30088-1
Ūsiņš dara alutiņu
Mana zirga pēdiņâ;
Es paskrēju misas dzertu,
Man ar kausu mugurâ.
«4567891011121314»
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 71 - 80 no 254
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī