SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 290f
Rezultāti: 71 - 80 no 172
Meklēt vēl
8399-1
Es ar savu arajiņu
Kopâ augu kaimiņôs.
Būt' ļautiņi zinajuši,
Būt' ņēmuši valodâs.
29673-0
Dod, Dieviņ, ka es būtu
Bandenieka līgaviņa,
Es mācetu stalti braukt
Bandenieka kumeliņu:
Pate sēdu kamanâs,
Grožus vien kustinaju.
1540-0
Savu pādi dieti vedu
Un to augsti pacilaju:
Lai ta smudra augumiņa
Kà liepiņa vasarâ.
7936-0
Ak, meitiņa, ak, māsiņa,
Slauki tīri maltuviti,
Lai mēsliņi nipinàs
Pa Laimiņas kājiņàm.
25469-1
Precej' mani precenieks,
Linu kreklu gribedams;
Es tev došu tāšu kreklu,
Skrej ellê grabedams.
6801-0
Snaudaļa, snaudaļa
Sprēdaļu vērpa,
Sprēdaļu vērpa,
Niskandinaja.
13593-0
Tautiets mani gribèt grib,
Bāliņš solàs, būs nelaist;
Tautiets solàs zagšus zagt,
Es solos bēgšus bēgt.
-Kà, māsiņa, tu aizbēgsi,
Kà pūriņu aizvedisi?
-Gan pūriņu aizvedišu
Miglaiņâ rītiņâ,
Miglaiņâ rītiņâ
Brāļa ganus vadidama.-
Ni līdz krogam niaizgāju,
Ieraug' tautas kumeliņu,
Ieraug' tautas kumeliņu,
Zīda deķi apdeķotu,
Zīda deķi apdeķotu
Līdz pat kāju galiņam;
Pilla mute sīku dzelžu,
Pilla galva sudrabiņa;
Cik galviņu pagrozija,
Atskan visa kroga sēta.
Ne iekš kroga neiegāju,
Redz' tautiešus runajot.
Tautiešam alus kanna,
Brāļam zelta biķerite.
Tauteits sauca, bāliņš sauca:
Nāc, māsiņa, nodzerties,
Nāc, māsiņa, nodzerties,
Lai neslāpst tav' sirsniņa!
Man sirsniņa gan neslāpa,
Man birst gaužas asariņas.
-Neraud, māsiņ, tu tik gauži,
Tālu tevi nelaidišu,
Tepat spīd glāžu logi
Caur ābeļu lapiņàm.
5212-0
Sēju rudzus, sēju miežus
Līdz citam rudenim.
Aug man rudzi, aug man mieži,-
Nu nezinu, kuŗu ņemt:
Vaj ņemt gudru bāreniti,
Vaj bagatu mātes meitu.
Labak ņēmu bāreniti,
Lai paliek bagatà.
28470-0
No ši gada tu, puisiti,
Raugi linu plūcejiņu;
Vaj es būšu ik gadiņus
Tava linu plūcejiņa?
20569-1
Marčiņš meitu brūtganiņš,
Vecu bikšu lāpitajs:
Diegi vien karajàs,
Kà vakar lāpijàs.
«4567891011121314»
Meklēja avotu 290f
Rezultāti: 71 - 80 no 172
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī