SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju pločkalne a., pločkalns j
Rezultāti: 71 - 80 no 346
Meklēt vēl
21825-0
Teica mani sīvu, dzedru, -
Nule gribu sīva būt,
Nule griezu sīvu rutku
Skābajâs patekâs.
35645-1
Kà mēs tevi rūnisim,
Vecu Prūšu ērzeliti?
Durvîs gālu ievērsim,
No pakaļas rūnisim.
19126-3
Uldriķi papriekšu,
Peleki pakaļ;
It no pakaļas
Tie strīpainiši.
25356-0
Visi ļaudis tà vien teica,
Ka man segs kazas ādu;
Man uzsedza kuplu sagšu
Zeltitàm maliņàm.
32244-0
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulî?
Greizu ratu taisitajs,
Tas iekāpa šūpulî.
3867-0
Diži radi, bajàriņi,
Stūma mani lejiņâ;
Dieviņš ņēma pie rociņas,
Veda mani kalniņâ.
34853-3
Tas puisitis jauns teicàs,
Kas, vels, viņu jaunu deva?
Piecu bērnu tēviņš bija,
Vēl tureja puiša gadus.
33557-0
Eim', pašas māsiņas
Danciti vest!
Ciempuiši slinki,
Brāliši mazi.
Es māceju danci vest
Līkumiņu līkumiem;
Audekliņa nemāceju,
Tas teceja čokarâ.
Lai teceja, ja teceja,
Gan es pate noaudišu.
Man māmiņa noauduse
Dancojamu rinduciņu:
Zīda, zelta apmetuse,
Sudrabiņa ieauduse.
Paldies saku māmiņai
Par to kuplu rinduciņu,
Es varju tautu dēlu
Sterbelês sitinàt.
Jūdz zemê, jūdz zemê,
Jau piekusa, jau piekusa,
Simtu jūdzu ritinaja
Tai vienâ jūgumâ.
17749-0
Pretim kalnu lietus lija,
pretim zaļa zāle auga;
Pretim tautu, mūs' māsiņa,
Runà dzedru valodiņu.
6246-0
Es neļāvu nevienam
Nomaukt savu gredzentiņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem manu vainaciņu.
«4567891011121314»
Meklēja iesūtītāju pločkalne a., pločkalns j
Rezultāti: 71 - 80 no 346
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī